16- og 17-åringer må vente lenger mellom vaksinedosene

16- og 17-åringer må vente lenger mellom vaksinedosene

Alle ungdommer i født i 2004 og 2005 tilbys to koronavaksinedoser, men intervallet er endret. Derfor forskyves vaksinering med andre dose for 16- og 17-åringene. Ny time sendes ut på tekstmelding, i løpet av uke 43.

Intervallet er økt til 12 uker, etter at FHI har vurdert ny kunnskap om vaksiners effekt og bivirkninger hos unge. Derfor anbefaler FHI at ungdommer født i 2004 og 2005 tilbys to vaksinedoser med et intervall på 12 uker, mot tidligere anbefalt intervall på 8 til 12 uker

Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av oppdatert kunnskap siden forrige vurdering i august. Her kan du kan lese anbefalingen fra FHI i sin helhet.

Vaksineringen skjer ved Malvik Senter.

Det vaksineres med Pfizer-vaksine.

Alle barn og unge under 16 år skal ha med underskrevet samtykkeerklæring. Ved delt foreldreansvar må samtykkeerklæring være underskrevet av begge foresatte. Signert samtykkeskjema skal være levert ved første vaksinedose, og det er ikke nødvendig med nytt skjema for andre dose.