English A A A A A
20191031_Stryking av stamfisk_Homla

Veterinærinstituttet er fornøyde med høstens innsamling

15 laksefamilier er lagt inn i genbank

I høst har Veterninærinstituttet sammen med Malvik jeger- og fiskerforening og frivillige samlet inn stamfisk fra Homla.

De siste hannlaksene ble "strøket" på torsdag, og nå er 15 laksefamilier lagt inn i genbanken på Haukvik, Vinjeøra. Melke fra 12 hannlaks er også frosset inn og lagres til senere bruk. 9 av stamfiskene som ble fanget kunne ikke brukes siden de hadde oppdrettsgener.

Miljødirektoratet har gjort vedtak om at Homlalaksen skal inn i genbaken for villaks på Vinjeøra. Veterinærinstituttet har ledet arbeidet, men har fått god hjelp fra Malvik jeger- og fiskerforening og frivillige med innsamling av fisken. Nå er 15 laksefamilier lagt inn i genbanken. Det var også målet for årets innsamling. Når arbeidet til Veterinærinstituttet er ferdig, skal minst 30-40 laksefamilier være i genbanken.

Melkestryking av stamfisk fra Homla