Abbor i Stavsjøen

13 nye abbor fanget på Stavsjøen

Flere abbor fanges nå på Stavsjøen. Totalt er det fanget 19 abbor. Tiuren JHFK fikk 13 nye abbor i teinene  7. juni. Fiskene undersøkes nærmere av Veterinærinstituttet. Les mer om saken her