English A A A A A
Bilde av skolestart-skilt

Innskriving for skolestartere i Malvik 2020

Mandag 10. februar er innskrivingsdag for skolestartere i Malvik kommune.

Illustrasjonsbilde av barnehage med leker.

Skal du søke barnehage- eller SFO-plass i 2020?

Alle som skal søke barnehage- eller SFO-plass i 2020, må vente til 1. februar. Da tar vi i bruk vår nye søknadsportal.

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Bilde av soldat og barn

Evalueringsmøte for Malvik kommunes veteranplan

Er du veteran fra utenriks-, justis- eller forsvarssektoren, og bosatt i Malvik kommune, eller er du i familie med en veteran?

Duncan_Halley_Sportegn_bever_2_NINA

Kartlegging av bever i Malvik kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt beverbestanden i Malvik kommune høsten 2019. Nå er rapporten fra kartleggingen klar. Foto: Duncan Halley.

Bilde av skolestart-skilt

Innskriving for skolestartere i Malvik 2020

Mandag 10. februar er innskrivingsdag for skolestartere i Malvik kommune.

201905 ingress

Oppstart av planarbeid for Vikhammer skoleområde

Malvik kommune og plankonsulent Asplan Viak AS varsler igangsetting av planarbeid for Vikhammer skoleområde.  Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte på Malvik videregående skole 20. januar klokken 18.00. Frist for innspill til planarbeidet er 2. februar 2020. 

Bilde av mor og barn sammen med ansatte ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten som leser bok

Bøker til alle toåringer i Malvik kommune

Fra 2020 inngår biblioteket og helsestasjonen i Malvik kommune et samarbeid om utdeling av bøker til alle toåringer.