English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

COVID19 - status i Malvik kommune per 30. juli 2020

Her finner du oppdatert informasjon om status, og nye åpningstider til testtelefon per 30. juli 2020.

oversiktsbilde B20 og feltet

Eneboligtomter i utbyggingsfelt B20a legges ut for salg

Oversiktskart og informasjon

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som er en del av plandokumentene.

Benytt denne linken for reguleringsplaner, bestemmelser og vedlegg knyttet til utbyggingsfeltet.

hommelvik helsetun

Informasjon til pårørende ved Hommelvik og Vikhammer helsetun

Malvik kommune følger rådene fra Folkehelseinstituttet og vil nå åpne for at beboere kan ta imot besøk etter avtale med ansatte. Dette gjelder både for besøk innendørs og utendørs.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg føler meg dårlig?

Det er mange spørsmål som dukker opp etter utbruddet av koronaviruset. Er jeg smittet av koronavirus? Når kan jeg testes, og hvordan går jeg fram? Hva skal jeg gjøre nå? Her finner du spørsmål og svar fra Malvik kommune.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Information in different languages

Information about home quarantine and home isolation

Oversiktsbilde av Midtsandtangen friluftsområde, sett fra sjøen

Tilgjengelighetsprisen - en pris for god universell utforming

Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Trøndelag er tillagt myndighet til å dele ut tilgjengelighetsprisen – en pris for god universell utforming. 

artikkelbilde_krisepakke for frivilligheten

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. 

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

COVID19 - status i Malvik kommune per 30. juli 2020

Her finner du oppdatert informasjon om status, og nye åpningstider til testtelefon per 30. juli 2020.

Laks på vei opp i Homla

Homla og munningssonen til Homla er stengt for fiske etter laks og sjøørret

Homla og munningssonen til Homla i Hommelvikbukta er stengt for fiske etter laks og sjøørret av hensyn til den lave fiskebestanden i elva. Det gjøres bevaringstiltak og fiskebestandene overvåkes i et forsøk på å bedre forholdene slik at elva igjen kan åpnes opp for fiske. 

Hjortevilt i skogen

Ny målsetting for forvaltning av hjortevilt i Malvik kommune i 2020-2024

I forskrift om forvaltning av hjortevilt, som trådte i kraft 15. februar 2012 framgår det av §3 at kommunen skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene.