English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Følger nasjonale råd

6. november gikk Stjørdal kommune ut med en pressemelding med informasjon om betydelige innstramminger for å redusere smitten i lokalsamfunnet.

Kriseledelsen i Malvik kommune følger situasjonen nøye, både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Bestill time for koronatesting via nettsiden

Som en av de første kan Malvik kommune presentere timebestilling av koronatest på nett.

Bilde av Tor Helge Larsen, Gunnar Smiseth og Aina Kristiansen

Frivillighetsprisen og kulturprisen 2020

Aina Kristiansen tildeles kulturprisen for 2020.

Gunnar Smiseth og Tor Helge Hansen tildeles frivillighetsprisen for 2020.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Formannskapets budsjettinnstilling

Formannskapets innstilling til Malvik kommunes handlings- og økonomiplan 2021-2024, med budsjett for 2021 legges ut til offentlig ettersyn i henhold til kommunelovens bestemmelser.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

5 680 koronatester gjennomført

Malvik kommune har totalt gjennomført 5 680 tester for koronaviruset.

Så langt i november har det blitt tatt 1 117 prøver.

Bufdir utlyser omlag 310 millioner kroner

Søk nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut omlag 360 millioner kroner, og offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

jan 2021[1]

Månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt

Vi åpner opp for månedlig fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt fra 1. januar 2021. Du kan inngå avtale om dette allerede nå.