English A A A A A
Illustrasjonsbilde av barnehage med leker.

Nå kan du søke barnehage- eller SFO-plass

Nå kan du søke barnehage- eller SFO-plass i vår nye søknadsportal.

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Illustrasjonsbilde av barnehage med leker.

Nå kan du søke barnehage- eller SFO-plass

Nå kan du søke barnehage- eller SFO-plass i vår nye søknadsportal.

Malvik kommune - kommunevåpen - farge på hvit bakgrunn

Informasjon om koronaviruset

Et hittil ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Damanlegget ved Stavsjøen skal rehabiliteres i løpet av året.

Rehabilitering av damanlegget ved Stavsjøen

Malvik kommune er i gang med å planlegge rehabiliteringsarbeid ved Stavsjøen på Sveberg. Deler av damanlegget er gammelt, og mangler tilstrekkelig sikkerhet.

1 500 meter gangsti er nå belyst på friluftsområdet.

Belysning på Midtsandtangen friluftsområde

For å kunne bruke friluftsområdet hele året, også når det er mørkt, har det blitt montert belysning av gangstien på Midtsandtangen friluftsområde.

Sportegn etter bever

Kartlegging av bever i Malvik kommune

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har kartlagt beverbestanden i Malvik kommune høsten 2019. Nå er rapporten fra kartleggingen klar.