English A A A A A
Bilde av skolestart-skilt

Innskriving for skolestartere i Malvik 2020

Mandag 10. februar er innskrivingsdag for skolestartere i Malvik kommune.

Illustrasjonsbilde av barnehage med leker.

Skal du søke barnehage- eller SFO-plass i 2020?

Alle som skal søke barnehage- eller SFO-plass i 2020, må vente til 1. februar. Da tar vi i bruk vår nye søknadsportal.

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

Bilde av skolestart-skilt

Innskriving for skolestartere i Malvik 2020

Mandag 10. februar er innskrivingsdag for skolestartere i Malvik kommune.

201905 ingress

Oppstart av planarbeid for Vikhammer skoleområde

Malvik kommune og plankonsulent Asplan Viak AS varsler igangsetting av planarbeid for Vikhammer skoleområde.  Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte på Malvik videregående skole 20. januar klokken 18.00. Frist for innspill til planarbeidet er 2. februar 2020. 

Bilde av mor og barn sammen med ansatte ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten som leser bok

Bøker til alle toåringer i Malvik kommune

Fra 2020 inngår biblioteket og helsestasjonen i Malvik kommune et samarbeid om utdeling av bøker til alle toåringer.

Menn i helse 2020

Menn søkes!

Er du mann og kunne tenke deg å jobbe innenfor helsefaget? Da bør du komme på Menn i helse Trøndelags informasjonsmøte i januar.

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - planforslag, høringsdokumenter og høringsuttalelser

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 har vært på høring med frist 15. desember 2019. Her kan du lese alle høringsuttalelser til planforslaget.