English A A A A A
Saksvik renseanlegg - hovedbilde

Nå starter arbeidet med nytt renseanlegg i Saksvikbukta

Det nye renseanlegget erstatter dagens anlegg vil ha en økt kapasitet på 60 prosent, og erstatter dagens anlegg bygd i 1978.

Vikhammer barnehage - hovedbilde

Nå starter arbeidet med Vikhammer barnehage

Vikhammer barnehage skal bygges mellom gården Vikhammer Nedre og Vikhammer Motell og Camping, vis a vis Vikhammer skole. Behovet for barnehageplasser i kommunen er økende, og Vikhammer barnehage skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, og gir en økt kapasitet i området.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Koronarelatert informasjon

Her finner du informasjon om anbefalinger, restriksjoner, vaksinering og smitte.

Bli med på ordførerens tur 2022

Bli med på ordførerens tur

Mandag 13. juni kan du være med ordføreren og Trondheimsregionens Friluftsråd på tur.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Koronavaksinering flyttes til Boots apotek

Fra og med uke 21 avvikles koronavaksinering i Reidar Jenssens gate, og flyttes til Boots apotek ved Malvik Senter.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Siste mulighet for koronavaksinering for barn under 12 år

1. juni er det siste mulighet for vaksinering av barn under 12 år.

Tilskudd til etablering av ladestasjon for hjemmelading av el-drosje

Tilskudd til etablering av ladestasjon for hjemmelading av el-drosje

Nå tilbyr Malvik kommune inntil 10 000 kroner i tilskudd til ladestasjoner for hjemmelading av elektriske drosjer. Hensikten er å stimulere til innfasing av elektriske drosjer og trygg hjemmelading.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Koronarelatert informasjon

Her finner du informasjon om anbefalinger, restriksjoner, vaksinering og smitte.