English A A A A A
Bufdir utlyser omlag 310 millioner kroner

Søk nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut omlag 310 millioner kroner, og offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

201803 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik?

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019

Illustrasjon av barn og dyr som leker i vann

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et leketilbud for alle barn i barnehagealder. Åpen barnehage er en møteplass for barn mellom 0–6 år, og deres foreldre/foresatte i Malvik kommune.

oljefyr

Fjerning av oljefyr og oljetank

Fra 1.januar 2020 blir det forbudt å bruke fyringsolje og parafin for oppvarming av bygninger. Bytter du til fornybar varmekilde nå kan du få støtte fra Enova. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Doctor injection in hand

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Alle elever på Malvik videregående skole får tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Nærbilde av vannmåler

Avlesning av vannmåler 2019

Frist for avlesing er 5. januar.

Bufdir utlyser omlag 310 millioner kroner

Søk nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut omlag 310 millioner kroner, og offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Malvik kommune - kommunevåpen - farge på hvit bakgrunn

Brann i Nedre Solbakken

Malvik kommune satte krisestab natt til onsdag 11. desember i forbindelse med storbrann i Steinaldervegen i Hommelvik.