English A A A A A
Bilde av skolestart-skilt

Innskriving for skolestartere i Malvik 2021

På grunn av koronasituasjonen inviteres ikke årets skolestartere til en innskrivingsdag på skolen sin i løpet av vinteren. Skolestartere og foresatte vil i stedet få et velkomstbrev i posten fra skolen sin.

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Tirsdag 5. januar ble det i ekstraordinært formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Forskriften ble forlenget i nytt ekstraordinært formannskapsmøte mandag 18. januar.

Forskriften gjelder til og med 31. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Bruket kulturhus

Informasjon om planlagt koronavaksinering

Koronavaksineringen startet i uke en. De første som er prioritert er sykehjemsbeboere, eldre som bor i heldøgns omsorgsboliger samt utvalgte helsepersonellgrupper. Vaksineringen for disse målgruppene vil fortsette i ytterligere en til to uker fremover. 

Vaksineringen er gratis, og vi oppfordrer alle som får et tilbud om å vaksinere seg.

Det vil bli levert nye doser til kommunen hver uke. Antallet doser kan variere og er ikke klart lang tid i forveien. 

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Korona og smitteinformasjon

Oppdatert informasjon om koronaviruset og smittede i Malvik.

Oppdatert 26. januar klokken 22.50.

Kartutsnitt NVE

Kvikkleire og skredfare i Malvik

Vi vet at mange av dere har økt bekymring for skredfare der dere bor. Vi har stor forståelse for at våre innbyggere som bor i områder med kvikkleire, er bekymret etter at det ble utløst et stort kvikkleireskred på Gjerdrum 30. desember 2020. Vi ønsker derfor å komme med informasjon om kvikkleire og skredfare i kommunen vår, og hvordan vi følger opp dette.

Kommunestyremøte[2]

Utvalgsmøter torsdag 28. januar

Begge møtene avholdes på Teams.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Ta koronatest hvis du har vært i Nordre Follo eller områdene rundt de siste 14 dagene

På grunn av påvist mutert koronavirus i Nordre Follo kommune, ber vi om at alle som har vært der, eller i nabokommunene bestiller time for test.