English A A A A A
Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Tirsdag 5. januar ble det i ekstraordinært formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Forskriften ble forlenget i nytt ekstraordinært formannskapsmøte mandag 18. januar.

Forskriften gjelder til og med 31. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Det er innført skjenkestopp fra klokken 22.00 på spise- og skjenkesteder

I ekstraordinært formannskapsmøte torsdag 21. januar ble det vedtatt innført skjenkestopp fra klokken 22.00 på spise- og skjenkesteder. Den nasjonale skjenkestoppen gjelder til midnatt, natt til fredag 22. januar.

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Disse koronareglene gjelder i Malvik nå

Tirsdag 5. januar ble det i ekstraordinært formannskapsmøte vedtatt påbud om bruk av munnbind i det offentlige rom. Forskriften ble forlenget i nytt ekstraordinært formannskapsmøte mandag 18. januar.

Forskriften gjelder til og med 31. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Bruket kulturhus

Informasjon om planlagt koronavaksinering

Koronavaksineringen startet i uke en. De første som er prioritert er sykehjemsbeboere, eldre som bor i heldøgns omsorgsboliger samt utvalgte helsepersonellgrupper. Vaksineringen for disse målgruppene vil fortsette i ytterligere en til to uker fremover. 

Vaksineringen er gratis, og vi oppfordrer alle som får et tilbud om å vaksinere seg.

Det vil bli levert nye doser til kommunen hver uke. Antallet doser kan variere og er ikke klart lang tid i forveien. 

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Korona og smitteinformasjon

Oppdatert informasjon om koronaviruset og smittede i Malvik.

Oppdatert 21. januar klokken 15.25.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Malvik kommune inviterer til pressekonferanse

Malvik kommune inviterer til pressekonferanse fredag klokken 14.00 i forbindelse med koronaviruset. Pressekonferansen foregår på Teams.

Tema er smittesituasjon og massevaksinering.