English A A A A A
Sverre Vikhammermo mottok kulturprisen, og Natteravn Hommelvik mottok frivillighetsprisen for 2021.

Nå kan du nominere kandidater til frivillighetsprisen og kulturprisen 2022

Fristen for å sende inn forslag til prisene er 1. november.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Tilbud om ny oppfriskningsdose

Malvik kommune tilbyr fjerde dose med koronavaksine. Vaksinen tilbys innbyggere over 65 år, og personer i aldersgruppen fra 18 til 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp som følge av koronavirus.

Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Tilbud om ny oppfriskningsdose

Malvik kommune tilbyr fjerde dose med koronavaksine og legger til rette for vaksinering av utvalgte grupper.

Ingressbilde

Oppstart av planarbeid - detaljregulering av Leistadåsen høydebasseng

Plankonsulent Agraff Arkitektur AS varsler på vegne av Malvik kommune igangsetting av arbeid med detaljregulering for nytt høydebasseng på Leistadåsen med tilhørende vegareal, eiendom gnr/bnr 17/1. Frist for innspill er 26. oktober 2022.

Svømmehallen åpner førstkommende tirsdag

Hommelvik idrettsbygg stengt på grunn av kurs

På grunn av kurs, stenges Hommelvik idrettsbygg, torsdag 6.- og fredag 7. oktober.

Skolene har normal aktivitet på dagtid.

Søk trafikksikkerhetstiltak 2023

Nå kan du søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak for 2023

Søk om trafikantrettede tiltak og mindre tiltak på kommunal og privat vei.
Søknadsfristen er 1. november 2022.

HSB Ingressbilde

Referat, presentasjoner, illustrasjoner og innspill fra informasjonsmøte om Hommelvik stasjonsby

Her finner du referat, presentasjoner, illustrasjoner og innspillene fra informasjonsmøte og medvirkningsverkstedet  22. august om planforslaget til Hommelvik stasjonsby.