English A A A A A
Hommelvik sb

Har du innspill til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok 16. juni 2022 at forslag til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15. september 2022. 

22. august avholdes åpent møte for mer informasjon om planen.

Dirty drain, Water pollution in river

Har du innspill til forslag til gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket?

Forslag til ny gebyrforskrift for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket legges ut til høring. Høringsfrist er 10. august 2022.

House model on wooden background

Har du innspill til forslag til ny gebyrforskrift for arealsaker?

Forslag til ny gebyrforskrift for saksbehandling av reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering legges ut til høring. Høringsfrist er 10. august 2022.

Storfossen

Skuelystne strømmer til Storfossen

Turister og andre skuelystne fra fjern og nær strømmer til for å beundre Storfossen i Malvik i sommer.

Bilde av friidrettsbanen i Hommelvik

Nå kan du søke spillemidler

Idrettslag, velforeninger og andre lokale foreninger kan søke om tilskudd til å bygge anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Frist for innmelding er 15. september.

Digger machine operate for digging soil and repair road in the p

Gebyr på saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslinger fra 1. juli 2022

Fra 1. juli innføres gebyr på saksbehandling av gravemeldinger og arbeidsvarslinger i Malvik kommune. Du må forholde deg til kommunens instruks dersom du skal grave eller etablere anlegg i og ved kommunal vei.

Bilde av minnesmerket i Hommelvik etter 22. juli, utenfor Hommelvik kirke

Minnemarkering 22. juli

Fredag 22. juli klokken 17.00 blir det minnemarkering i forbindelse med årsdagen for hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya.

Hommelvik sb

Har du innspill til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby?

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging vedtok 16. juni 2022 at forslag til reguleringsplan for Hommelvik stasjonsby, legges ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 15. september 2022. 

22. august avholdes åpent møte for mer informasjon om planen.