Vilt og viltforvaltning

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

Reinsdyr beiter i utmark

Høringsbrev til ny lokal forskrift for skrantesjuke

Høringsfrist for 20. april

19. april 2017

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease/CWD) er en dødelig hjorteviltsykdom som ble oppdaget i Norge første gang april 2016. Regler med nasjonale tiltak for å begrense spredningen av skrantesjuke hos hjortevilt ble fastsatt sommeren 2016. Forskriften ble forlenget i desember 2016.

Nye jakttider på elg og hjort i Malvik kommune, Foto: Tor Viken

Nye jakttider på elg i Malvik kommune

Ser ikke grunn til å be fylkekommunen om å innskrenke jakttiden

07. april 2017

Rettighetshaverne og jegerne må få mulighet til å vise at utvidet jakttid for elg (25.09–23.12) ikke fortrenger annen jaktutøvelse og andre brukere av utmarka i Malvik.

Bestandsutvikling og avskyting av elg i Malvik kommune 2013-2014_500x334

Bestandsutvikling og avskyting av elg i Malvik kommune 2013-2014

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) står bak rapporten

10. april 2017

Rapporten beskriver bestandsutviklingen og avskytingen av elg i Malvik kommune.

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

Følg de GPS-merkede elgene i Mostadmark

41 elger er merket med GPS-sender, tre av disse er nå i Mostadmarka

29. mars 2017

"Elgmerkeprosjektet" som følge av påvist skrantesyke på elg i Selbu, har nå kommet i gang. 41 elg er nå merket med GPS-sender. Tre av elgene befinner seg i Mostadmarka på grensen til Selbu. Resten av elgene befinner seg i Klæbu, Stjørdal, Tydal, Meråker og Selbu.

Hjorteforvaltning

Kommunal hjorteviltforvaltning

Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer

05. juli 2016

Kommunen har i samarbeid med rettighetshaverne det lokale ansvaret for forvaltningen av rådyr, hjort og elg. Hjorteviltartene er en ressurs, men de kan også gi utfordringer som trafikkpåkjørsler og skader på skog og innmark.

2016-05-01+Hjort_Øver+Vika_Mostadmark+(7)

Informasjon om skrantesjuke - Chronic Wasting Disease (CWD)

Ny sykdom påvist hos elg

05. juli 2016

Sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD), eller skrantesjuke er påvist på to elger i Selbu og tre villrein i Lærdal. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, men er ikke tidligere blitt påvist i Europa før nå.