English A A A A A

Bilde av hjort i skogen vinterstid

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Kommunen skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

Aktuelt

Møte om elgbeitetaksering

Åpent møte om elgbeitetaksering

Tirsdag 5. februar arrangerte Trondheim, Klæbu og Malvik kommune åpent møte på Skjetlein videregående skole hvor resultatene fra beitetakseringen i 2018 ble presentert.

Bilde av elg som beiter, nærbilde av beitemark, person i utmark og utmarksområde

Beitetrykket er for høyt - anbefaler å redusere elgtettheten

Samlet sett vurderer Faun naturvforvaltning AS at beitetrykket i Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er høyt. Furu, rogn, osp og selje er kraftig overbeitet. Beitetrykket i Malvik vurderes til middels høyt, men fortsatt høyere enn anbefalt ut i fra et ønske om bærekraftig beitetrykk. På bakgrunn av dette anbefales det en reduksjon i elgtettheten i samtlige kommuner.

Harepest i Malvik

Harepest (tularemi) funnet i Malvik

Mistanke fra en beboer førte til at Malvik kommune sendte inn en død hare til undersøkelse hos Veterinærinstituttet. Prøvesvaret viste at haren hadde harepest. Den døde haren ble funnet nær Bromsetåsen på Vikhammer i Malvik kommune.

Jegermøte i Malvik 2018

Jegermøte 2018

10.september arrangerte Malvik kommune et jegermøte i forkant av hjorteviltjakta. Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og Mattilsynet orienterte om registrering av opplysninger og prøvetaking i forhold til skrantesyke.

Hjortevilt i Malvik 2018

2018 Hjortevilt i Malvik

Informasjon om hjorteviltjakta i Malvik kommune 2018.

Hjorteviltrapport 2017

Oppsummering av jakt på hjortevilt - 2017

Hjorteviltjakta for jaktsesongen 2017/2018 er oppsummert i en egen hjorteviltrapport.

Bever fra Mostadmark

En av de tyngste beverne jeg har hørt om!

Tungvektsbever fra Mostadmark

Per Gustav Thingstad ble overrasket da vekta til beveren ble fastslått på Vitenskapsmuseet, NTNU. Det var en hunnbever på hele 31 kilo som ble påkjørt ved Danielshaugen/Karlstad i Mostadmark i oktober 2017. Det er trolig en av de tyngste beverne som er registrert i Norge, i følge Thingstad.

Bjørn

Rovvilt og husdyr i Malvik kommune

Ta kontakt ved observasjon av rovvilt, mistanke om- eller oppstått skade

Informasjon om kontaktpersoner i forbindelse med rovvilt i området

Dyreposisjoner - elgku i Mostadmark

Følg med på elgens bevegelser i Selbuområdet

Se hvilke elger som har vært innom Malvik kommune og hvordan de har beveget seg

Siden elgene ble merket i februar/mars har vi kunnet følge med på bevegelsene til dyrene.

Foto: Tor Viken - Hjort

Mattilsynet ber kommunen om å redusere hjorteviltbestandene

Mattilsynet vil redusere risikoen for spredning av skrantesyke i Selbu-området

En reduksjon i hjorteviltbestandene vil gjøre det mindre sannsynlig at skrantesyke dyr kommer i kontakt med friske dyr. Kommunen har sammen med rettighetshaverne og jegerne ansvar for å gjøre nødvendige tiltak for å unngå videre utbredelse av sykdommen. Av den grunn vil det bli gitt flere fellingstillatelser på hjortevilt i Malvik kommune i 2017. Mattilsynet har også innført nye regler og påbud som gjelder for Malvik.