English A A A A A
Bilde av to voksne som sitter ved ei ung jente og leser lekser

Vil du være med å påvirke morgendagens tjenestetilbud i kommunen?

Nye representanter til brukerutvalget i Malvik kommune 2019–2023.

Det skal velges nytt brukerutvalg (råd for personer med funksjonsnedsettelse) for de fire årene (2019–2023 og vi ønsker forslag til representanter fra din organisasjon. Utvalget består av fem personer fra ulike interesseorganisasjoner, og dagens sammensetning er fra Norges handikapforbund, ADHD-Norge, Mental helse, LHL og Norges blindeforbund.

Hva gjør brukerutvalget i Malvik?

Brukerutvalget er et medvirkningsorgan som drøfter saker på generelt grunnlag som har betydning for personer med funksjonsnedsettelser. Noen eksempler er universell utforming i boligområder og offentlige bygg, samt tjenestetilbud. Utvalget deltar i ulike prosjekter i kommunen, fungerer som høringsinstans for politiske saker og gir uttalelser før aktuelle saker skal vedtas.

Hvor ofte har brukerutvalget møter?

Utvalget har seks–åtte møter i året (to–tre timer på kveldstid). Møtegodtgjøring er den samme som for politiske utvalgsmøter.

Har du spørsmål om brukerutvalgets arbeid?

Ta kontakt med Tone Wiig på e-post, tone.wiig@vegvesen.no eller Elise Mathisen på e-post, elise.mathisen@malvik.kommune.no.

Frist for å sende forslag

Fristen for å sende forslag til representanter er fredag 20. september 2019.

Forslagene kan sendes på e-post til Elise Mathisen, eller per post til Malvik kommune, postboks 140, 7550 Hommelvik.

Utvalget oppnevnes av kommunestyret i oktober 2019.