Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Ambulanse NØDNR 113
Brann 110
Politi 112
Malvik lensmannskontor 40 43 73 54
   
Legevakt 116 117
Tannlegevakt i Malvik 73 50 55 00
   
Veterinær (vakt for produksjonsdyr og hest) 48 20 48 70
Vakttelefon ettersøk av sykt og skadet vilt (Politiet videreformidler beskjed) 02800
   
VAKT-telefon vei, vann og kloakk 916 13 813
   

Kriser (meldes dagtid sentralbord)
Kriseledelse (Rådmann)
Kriseledelse (Ordfører) 

73 97 20 00
73 97 20 10/ 976 36 633
980 59 527

Kirken (Malvik og Hommelvik menigheter) 73 98 05 00
   

Legekontorene i Malvik kommune:
Saksvik legekontor
Vikhammer legekontor
Hommelvik legekontor

73 98 71 00
73 97 35 00
73 97 21 00
Alarmtelefon for utsatte barn og unge  116111
Barnevernvakta i Trondheim  02800
Demensteam Malvik kommune 73 97 20 00
Krisesenteret 73 52 34 20
Malvik Røde Kors Alarmtelefon 971 57 070
Vakttelefon Fosterforeldre i Midt-Norge 466 17 410
Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon  800 30 196
Tips en venn Skriv ut