Aktuelt

Vegliste for Malvik kommune oppdatert april 2017

Vegliste for Malvik kommune

Revidert liste fra Statens vegvesen

11. april 2017

Opplysninger om vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og vogntoglengde samt veggrupper for spesialtransporter.