Her finner du aktuell informasjon angående vegene i Malvik kommune.

Bilde av gravemaskin som graver snø

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av brøytebil

Har du tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet?

Vi vil høre fra deg!

16. januar 2018

Vi ønsker å tilby en beste mulig tjeneste innenfor disse rammene. For å få til det er det viktig at du sender inn forslag til forbedringer eller konkrete tilbakemeldinger på tjenesten.

Bilde av vegskilt som markerer arbeid

Dalabakkan stengt

Vegen er stengt fra mandag 27.11 – fredag 22.12 på grunn av anleggsarbeid

23. november 2017

Omkjøring er skiltet, via E6-Sveberg-Snurruvegen. Alternativt FV 950-Storsand-Vuluvegen.

Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger

09. november 2017

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Grønberg bilde

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet i Dalabakkan

08. september 2017

Viser til tidligere planarbeid som er gjort i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg, Detaljregulering for deler av Dalabakkan og Snurruvegen . Gravearbeidet inkluderer rehabilitering av vann- og avløpsanlegg.

Bilde av anleggsarbeid i Vuluvegen

Anleggsarbeid i Vuluvegen

Vil pågå til august 2018

16. juni 2017

Vegarbeidet med den nye delen av Vuluvegen er skiltet og vil føre til innsnevringer ved og rundt Sveberg.

Arbeid på veg

Veg

18. mars 2016

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser og gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.