Aktuelt

Bilde av anleggsarbeid i Vuluvegen

Anleggsarbeid i Vuluvegen

Vil pågå til august 2018

16. juni 2017

Vegarbeidet med den nye delen av Vuluvegen er skiltet og vil føre til innsnevringer ved og rundt Sveberg.

Arbeid på veg

Veg

18. mars 2016

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser og gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeid, slukarbeid, stikkrenner, skiltarbeid, kantklipping, renhold og mindre utbyggingsoppgaver.