Aktuelt

Veg

18. mars 2016

Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunale veger, gater, p-plasser, gangveger. Hovedoppgaver er brøyting, strøing, grusing, høvling, asfaltering, grøftearbeider, slukarbeider, stikkrenner, skiltarbeider, kantklipping, renhold, mindre utbyggingsoppgaver. Saksbehandling innefor tjenesteområdet.