Drift, vedlikehold og service

Vi planlegger, drifter og vedlikeholder vann- og avløpsanlegg og sikrer at innbyggerne får rent vann og nok vann.
På denne siden finner dere også informasjon om trafikksikkerhet og vedlikehold av veier og gater.

Du kan kontakte oss via Servicetorget tlf. 73 97 20 00

VAKT-telefon vei, vann og kloakk: 916 13 813 (utenom ordinær arbeidstid)

Kommunens tjenestetilbud er samlet under Tjenester A-Å. Finner du ikke det du leter etter, kontakt servicetorget.