Illustrasjonsfoto av hender

Varsel om oppstart av planarbeid - kommuneplan i Malvik kommune

Planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn med frist 15.03.2017. Du har også mulighet til å gi innspill til kommuneplanen som har frist 30.04.2017.

Kommunestyret i Malvik vedtok den 30.01.2017 at planprogram for kommuneplanen 2018–2030 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Samtidig kunngjøres oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Planprogram til offentlig ettersyn
Uttalelser/merknader til innholdet i planprogrammet må sendes skriftlig til Malvik kommune innen 15.03.2017.

Planprogrammet kan du lese her.
Planprogrammet bygger på utfordringsbildet og prioriteringene i planstrategien 2016 - 2020 som du finner her.

Varsel om oppstart og frist for innspill til kommuneplanen
Innspill til innholdet i kommuneplanens samfunnsdel eller arealdel sendes til Malvik kommune innen 30.04.2017.
Gjeldende kommuneplan finner du her. 
Ved innspill til arealdelen må mal for innspill på kommunens hjemmeside benyttes.

Adresse for uttalelser/merknader og innspill
Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik eller postmottak@malvik.kommune.no
Kontaktperson er Bjørg Løkken, bjorg.lokken@malvik.kommune.no

Tips en venn Skriv ut