Vannmåler

Retningslinjer for bruk av vannmåler i Malvik kommune

Vannmåler skal installeres i alle nye boliger. Måler utleveres av Malvik kommune - FDV-Kommunalteknikk etter avtale. For eldre boliger, uten vesentlige ombygninger, vil dette fortsatt være valgfritt.

Vannmåler skal installeres av godkjent personell (for eksempel rørleggere med lokal eller sentral godkjenning – i henhold til ansvarsrett hjemlet i plan- og bygningsloven). Eier av eiendommen eller rørleggeren signerer for måleren på utleveringstidspunktet. For større installasjoner, bygg med mange enheter og installasjoner med spesielle krav/ønskemål bør kommunen kontaktes i forkant for avtale, da vi har begrenset lager.

Aktuelt

Nærbilde av vannmåler

Avlesning av vannmåler 2017

Nye rutiner i forbindelse med avlesning

20. desember 2017

Fra årsskiftet kommer det nye rutiner for avlesning av vannmåler i Malvik kommune.

Bilde av en typisk husvannmåler

Registrering av vannmåler

26. august 2011

Det har blitt avdekket mulig feil med kuleventil med integrert sil. Svakheten i produktets konstruksjon og/eller produksjon kan medføre at mutteren med innvendig gjenge kan sprekke. Vannmålere med tilhørende kuleventil er utlevert mellom 05.05.17 –22.09.17. Alle berørte blir varslet.

Her kan du lese mer informasjon fra leverandøren.