Typisk husvannmåler

Registrering av vannmåler

Retningslinjer for bruk av vannmåler i Malvik Kommune

Vannmåler skal installeres i alle nye boliger. Måler utleveres av Malvik Kommune - FDV-Kommunalteknikk etter avtale.

Vannmåler skal installeres av godkjent personell (f.eks rørleggere med lokal eller sentral godkjenning – i henhold til ansvarsrett hjemlet i plan- og bygningsloven) som kvitterer for måleren på utleveringstidspunkt. For større installasjoner, bygg med mange enheter og installasjoner med spesielle krav/ønskemål bør kommunen kontaktes i forkant for avtale.

Registreringsskjema skal være riktig utfylt før vannmåler leveres ut til kunde (rørlegger). Riktig utfylt og signert registreringsskjema er grunnlag for avregning og fakturering av målt vannforbruk for abonnenten og objektet(ene).

Du kan laste ned registreringsskjema her:
Vannmålere - registreringsskjema.pdf 

Det er ikke anledning å få utlevert vannmåler dersom vesentlige opplysninger mangler.

Eksempel på korrekt utfylt skjema til en privat husholdning finner du her:
Eksempel - utfylt vannmålermelding

Gebyrsatser for vann og avløp

Vannmåleren skal avleses av kunden en gang i året (Malvik Kommune gir beskjed i forkant av årsoppgjøret).

Eksempel på avlesning vannmålere:

Type: Elster V200

Elster V200 (KVM-T) - Volumetrisk måler - Ringstempel - DN20.jpg       

Type: Sensus Sentinel 620

Sensus Sentinel 620 - Volumetrisk måler - Ringstempel - DN20.jpg

For kunder som unnlater å lese av sin måler vil det bli foretatt et estimat av forbruket. For kunder som tross i oppfordring og purring unnlater å lese av sin måler, kan det bli foretatt en kommunal kontroll av måleren. Dette gjelder også for kunder som har et unormalt høyt eller lavt forbruk.

 

Tips en venn Skriv ut