Bilde av Lise Hatten, ny vannområdekoordinator

God vannkvalitet i sjø, elv, bekk og grunnvann vil stå i fokus for arbeidet

Ny vannområdekoordinator i Nea-Nidelva- og Gaula vannområde

Det er nå avklart hvem som skal koordinere arbeidet til kommunene i Nea-Nidelva- og Gaula vannområde. Lise Hatten har takket ja til en 3-årig prosjektstilling og tar fatt på arbeidet i midten av februar 2018. Hun kommer fra Miljødirektoratet og vil ha kontorsted i Malvik kommune.

Ansettelse av vannområdekoordinatorstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nea-Nidelva - og Gaula vannområde. Koordinatoren vil få en viktig rolle i arbeidet med vannforvaltning. God vannkvalitet i sjø, elv, bekk og grunnvann er målsettingen. Forskrift om rammer for vannforvaltning legger rammene for arbeidet sammen med Regional plan for vannforvaltning i Trøndelag 2016-2021. 

Bruhølen nedenfor Dølanfossen - Homla

Malvik kommune er vertskommune for koordinatoren som vil få nedslagsfeltet til Nea-Nidelva og Gaula som arbeidsområde. Sammen med kommunene vil koordinatoren ta fatt på arbeidet med å skaffe nødvendig kunnskap til å prioritere og gjennomføre gode og kostnadseffektive vannmiljøtiltak. Godt vann er alle avhengig av !

Her kan du lese mer om vannforvaltning i Trøndelag.

Tips en venn Skriv ut