Aktuelt

Søppel skal ned ikke her.

Søndag 19. november markeres verdens toalettdag over hele verden.

Én million nordmenn kaster avfall i toalettet

17. november 2017
Bilde av en innkommed tekstmelding

Befolkningsvarsling

Varsler deg som innbygger om hendelser via tekst- og talemeldinger

09. november 2017

Du blir varslet om ulike ting som angår din eiendom.

Kuleventil med T-spak

Obsvarsel om produkt i tilknytning til vannmålere

Det er avdekket en svakhet i produktets konstruksjon og/eller produksjon

24. oktober 2017

OBSVARSEL: Vi har fått tilbakemelding om mulig feil med en kuleventil som har integrert sil.

Bilde av avløpsrør

Test av kloakkledningsnettet i Movegen

Malvik kommune ber alle innbyggere fylle vannlåser og sluk

09. oktober 2017

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk.

Bilde av avløpsrør

Test av kloakkledningsnettet i Gammelløfta

Malvik kommune ber alle innbyggere fylle vannlåser og sluk

03. oktober 2017

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk.

Bilde av avløpsrør

Test av kloakkledningsnettet i Hommelvik sentrum

Malvik kommune ber alle innbyggere fylle vannlåser og sluk

02. oktober 2017

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk.

Grønberg bilde

Informasjon om arbeidet med veg, vann og avløpsanlegg i Dalabakkan

Informasjon om arbeidet i Dalabakkan

08. september 2017

Viser til tidligere planarbeid som er gjort i forbindelse med etablering av gang- og sykkelveg, Detaljregulering for deler av Dalabakkan og Snurruvegen . Gravearbeidet inkluderer rehabilitering av vann- og avløpsanlegg.

Vann og Avløp

31. januar 2011