Aktuelt

Valgfag

Orientering om valgfag 8. trinn 2016/2017

23. mai 2016

Bakgrunnen for valgfagene er at de skal bidra til økt motivasjon og læring. Læreplaner i de nye fagene er blitt fastsatt til skolestart 2012. Direktoratet utarbeidet veiledninger til valgfagene som forelå til skolestart. Fra høsten 2013 ble det utviklet ytterligere 6 nye valgfag som skolene kan ta i bruk. Valgfagene skal ha et totalt omfang på 171 timer over tre år, med 57 timer per trinn. Timene til valgfag tas fra faget elevrådsarbeid, nye timer og ved at andre fag avgir en liten del av timetallet.

Hva skal jeg velge?

Valg av språkfag og valgfag

8. trinn 2016/2017

23. mai 2016

Frist for å velge hvilket valgfag og språkfag elevene skal ha på neste års 8. trinn er satt til 25. mai 2016.