Bilde av Kjerraten i Bruket kulturhus

Utleie

Her finner du informasjon om utleie, priser og reglement.

Bruket

Generelle leievilkår

1

Lokaler leies ut til øving, møtevirksomhet, private sammenkomster og kulturarrangementer.

2

Henvendelse angående leie skjer gjennom virksomhet kultur. Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og brannrømningsveger (se eget oppslag). Leietaker har også ansvar for låsing og lukking av vinduer.

3

Lokaler og inventar skal behandles med forsiktighet og forlates i samme tilstand. Gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett. Ved bruk av kjøkken skal alt brukt utstyr vaskes. Søppel kastes i utendørs container. Personlige eiendeler skal ikke etterlates i lokalene.

4

Arrangementer går foran øvingstider til faste leietakere med minimum 14-dagers varsel.

5

Skader og mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet skal varsles virksomhet kultur snarest. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg og inventar som måtte oppstå under leieforholdet.

6

Leietaker som ikke overholder utleiereglementet kan nektes leie av kulturhuset. Virksomhet kultur vurderer hvert enkelt tilfelle.

7

Leid lokale skal kun benyttes som avtalt.

Utleiereglement

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglementet og brannrømningsveger (se eget oppslag). Leietaker har også ansvar for låsing og lukking av vinduer.

Lokaler og inventar skal behandles med forsiktighet og forlates i samme tilstand. Gulvet skal feies, stoler og bord skal settes tilbake til standardoppsett. Ved bruk av kjøkken skal alt brukt utstyr vaskes. Søppel kastes i utendørs container. Personlige eiendeler skal ikke etterlates i lokalene.

Arrangementer går foran øvingstider til faste leietakere med minimum 14-dagers varsel.

Skader og mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet skal varsles virksomhet kultur snarest. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på bygg og inventar som måtte oppstå under leieforholdet.

Leietaker som ikke overholder utleiereglementet kan nektes leie av kulturhuset. Virksomhet kultur vurderer hvert enkelt tilfelle.Leid lokale skal kun benyttes som avtalt.

Nygaardsvoldsalen

Bilde av Nygaardsvoldsalen

 • 183 m²
 • Teleskoptribune med 234 sitteplasser *
 • Mulighet for småbord/bankettoppsett
 • Scene (75 m² parkett)
 • Backline *
 • Steinway Flygel *
 • Konferanse AV *
 • Konsert AV *
 • Minikjøkken med kaffetrakter og kjøleskap
 • To artist-garderober.
 • Tilgang på 40 m² sceneelement *
 • Leies ut til:
  • Konserter/arrangementer
  • Øvinger for større og mindre grupper
  • Møtevirksomhet

​AV-tekniker: Ansvarlig for audiovisuelt utstyr (lyd og bilde).
Backline = forsterkere, slagverk og keyboard.

Kjerraten

Bilde av Kjerraten med stoler, bord, projektor og lerret

 • 96 m²
 • Fullt utrustet kjøkken og selskapslokale
 • 60 plasser bordoppsett
 • Lån av mikrofoner, høyttalere, annet teknisk utstyr *
 • Leies ut til:
  • Konserter/arrangementer/utstillinger
  • Private arrangement
  • Møter

AV-tekniker: Ansvarlig for audiovisuelt utstyr (lyd og bilde).
Backline = forsterkere, slagverk og keyboard.

Saga

 • 60 m²
 • 50 plasser kinooppsett
 • El-piano
 • Lån av mikrofoner, høyttalere, annet teknisk utstyr *
 • Konferanse AV
 • Parkett- /dansegulv
 • Speil på vestre kortvegg
 • Minikjøkken med kaffetrakter og kjøleskap
 • Leies ut til:
  • Øvinger store og mindre grupper
  • Konserter/arrangementer/utstillinger
  • Møtevirksomhet

AV-tekniker: Ansvarlig for audiovisuelt utstyr (lyd og bilde).
Backline = forsterkere, slagverk og keyboard.

Storbladet

 • 25 m²
 • Øvingsrom mindre grupper/ensemble/enkeltpersoner
 • Gitar- og bassforsterker, keyboard, sanganlegg

Litjbladet

 • 18 m²
 • Øvingsrom mindre grupper/ensemble/enkeltpersoner
 • Gitar- og bassforsterker, keyboard, sanganlegg

Høvleriet

Bilde av Høvleriet med stoler og bord foran et lerret

 • 28 m²
 • Fast møteromoppsett inntil 20 personer
 • Konferanse AV
 • Leies ut til:
  • Møtevirksomhet

Sveberg grendahus

Sveberg selskapslokale

Bilde av selskapslokale på Sveberg grendahus

 • 45 m²
 • Fast møteromoppsett inntil 50 personer
 • Konferanse AV
 • Leies ut til:
  • Møtevirksomhet
  • Øvinger store og mindre grupper
  • Konserter/arrangementer/utstillinger

Priser øving/møte:

  Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Øving, frivillige lag og organisasjoner 316
Øving, private, utenbygds og næring 1 050
Arrangement, frivillige lag og organisasjoner 1 539
Arrangement, private, utenbygds og næring 3 385

 

Ytre Malvik samfunnshus

Lillesalen

Bilde av Lillesalen i Ytre Malvik samfunnshus

 • 112 m²
 • Branngodkjent for 40 personer
 • Konferanse AV
 • Leies ut til:
  • Møtevirksomhet
  • Øvinger store og mindre grupper
  • Konserter/arrangementer/utstillinger

Øving/møte:

  Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Lillesal, inkludert kjøkken 420

Priser arrangement:

Lillesal, peisestue og kjøkken Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018

Frivillige lag, lillesal og kjøkken

1 160

Frivillige lag, peisestue

420

Kommersielle, hele 1. etasje

4 200

 

Peisestua

Bilde av Peisestua i Ytre Malvik samfunnshus

 • 39 m²
 • Branngodkjent for 20 personer
 • Leies ut som en del av utleie av Småsalene og kjøkken.

Priser øving/møte:

Peisestue Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Frivillige lag, peisestue 215

Priser arrangement:

Peisestue Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Frivillige lag, peisestue 420

Skarptromma

Bilde av Skarptromma i Ytre Malvik samfunnshus

 • 13 m²
 • Fast møteromoppsett inntil 10 personer
 • Leies ut til:
  • Møtevirksomhet

Priser øving/møte:

  Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Møterom ved Storsalen 215

Stortromma

Bilde av Stortromma i Ytre Malvik samfunnshus

 • 18 m²
 • Fast møteromoppsett inntil 10 personer
 • Konferanse AV
 • Leies ut til:
  • Møtevirksomhet

Priser øving/møte:

  Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Møterom ved Storsalen 215

Storsalen

Bilde av Storsalen i Ytre Malvik samfunnshus

 • 303 m²
 • Branngodkjent for 400 personer
 • Konferanse AV
 • Leies ut til:
  • Møtevirksomhet
  • Øvinger store og mindre grupper
  • Konserter/arrangementer/utstillinger

Salen kan deles med nedfellbar skillevegg, og salen blir da 162 m² og 140 m² (foran veggen).

Priser øving/møte:

  Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Storsalen 546
AV-tekniker, pris per time 651

Priser arrangement:

Storsalen Betalingssats i kroner
fra 1. januar 2018
Frivillige lag, inkludert konferanse AV 2 205
Frivillige lag, inkludert konsert AV 4 924
Kommersielle, inkludert konferanse AV 5 468
Kommersielle, inkludert konsert AV 8 720

Priser

Leiesatser

1

Det er gratis øvingsleie for frivillige lag/organisasjoner tilhørende i Malvik kommune for de under 19 år. Inkluderer ikke AV-tekniker.

2

Leiesatser gjelder for ett kalenderår.

3

Leiesatser gjelder per dag/kveld.

4

Bruk av AV-tekniker fakturerer etter timespris.

5

For virksomheter i Malvik kommune er det gratis leie. AV-tekniker ikke inkludert.

Øving/møte i Bruket kulturhus

Nygaardsvoldsalen

546 kroner (øving med konsert-AV tillegges per time)

Saga

326 kroner

Storbladet

215 kroner

Litjbladet

215 kroner

Høvleriet

215 kroner

Kjerraten

326 kroner

AV-tekniker

Timespris

651 kroner per time.

Arrangement

Ved leie av konsert-AV er tekniker inntil ni timer inkludert. Utover dette faktureres 651 kroner per time for tekniker.

Nygaardsvoldsalen

2 205 kroner (frivillige lag tilhørende i Malvik, inklusive konferanse-AV)

 

4 924 kroner (frivillige lag tilhørende i Malvik, inklusive konsert-AV)

 

5 468 kroner (kommersielle aktører, inklusive konferanse-AV)

 

8 720 kroner (kommersielle aktører, inklusive konsert-AV)

Saga

1 160 kroner (frivillige lag tilhørende i Malvik, inklusive koferanse-AV)

 

2 734 kroner (kommersielle aktører, inklusive konferanse-AV)

Kjerraten

1 892 kroner (frivillige lag tilhørende i Malvik, inklusive konferanse-AV)

 

4 411 kroner (inkludert tilsynsvakt, kommersielle aktører og private lukkede selskap)

Øving møte ved Ytre Malvik samfunnshus

Storsalen

546 kroner

Lillesal inklusive kjøkken

420 kroner

Peisestue

205 kroner

Skarptromma

215 kroner

Stortromma

215 kroner

AV-tekniker

Timespris

651 kroner per time.

Arrangement

Storsalen

2 205 kroner (frivillige lag tilhørende i Malvik, inklusive konferanse-AV)

 

4 924 kroner (frivillige lag tilhørende i Malvik, inklusive konsert-AV)

 

5 468 kroner (kommersielle aktører, inklusive konferanse-AV)

 

8 720 kroner (kommersielle aktører, og private lukkede selskap inklusive konsert-AV)

Lillesal, peisestue og kjøkken

1 160 kroner (frivillige lag, Lillesal og kjøkken)

Peisestue

420 kroner (frivillige lag)

Hele 1. etasje

4 200 kroner (kommersielle aktører, og private lukkede selskap)

Sveberg grendahus

 

316 kroner (øving, frivillige lag og organisanisasjoner)

 

1 050 kroner (øving, private, utenbygds og næring)

 

1 539 kroner (arrangement, frivillige lag or ogranisasjoner)

 

3 385 kroner (kommersielle aktører, og private lukkede selskap)

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg pynte dagen før?

På grunn av renhold så leier Malvik kommune ut hvert lokale kun en gang per helg. Dette gjelder ikke Bruket kulturhus.

Er det åpent, eller må jeg hente nøkler?

Nøkler henter du etter avtale med vaktmester.

Hvor mange er det plass til?

Hvert enkelt lokale er beskrevet lengre opp i artikkelen. Både størrelse, hvor mange det er plass til og hvilke fasiliteter lokalene har.

Når må jeg betale?

Du blir fakturert etterskuddsvis for leie.

Hvor ligger de ulike lokalene?

Lokalene finner du i karttjenesten nederst i artikkelen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss!

Hans Jørgen Renå, avdelingsleder

hans.rena@malvik.kommune.no

73 97 21 60

Arve Renå, virksomhetsleder

arve.rena@malvik.kommune.no

73 97 21 80

Marit Hammer, kulturkonsulent

marit.hammer@malvik.kommune.no

73 97 21 83

Tips en venn Skriv ut