4. Utbyggingsavtaler

Gebyrregulativet ble vedtatt 18.12.2017. Satsene gjelder fra 1.1.2018.

For utarbeidelse og behandling av utbyggingsavtale hvor utbygger skal betale inn et avtalt beløp/andel, beregnes ikke behandlingsgebyr, men kun annonsekostnader.
 
For utarbeidelse og behandling av utbyggingsavtaler som ikke omfatter andel/eller avtalt beløp, skal utbygger betale et behandlingsgebyr på 5 130 kroner pr. boenhet og maks. 36 320 kroner.
 
For utarbeidelse og behandling av utbyggingsavtaler som omfatter næringseiendommer og som ikke omfatter andel/eller avtalt beløp, skal utbygger betale et behandlingsgebyr på 36 320 kroner.
 
Utbygger skal betale alle annonsekostnader.
Tips en venn Skriv ut