Oversiktsbilde over Svebergmarka utbyggingsfelt

Salg av eneboliger

Tomtesalg Svebergmarka

Utbyggingsfeltet Svebergmarka og kort om fremdrift

Det er en begrenset tilgang til eneboligtomter i Malvik kommune og det er i Sveberg den største utbyggingen skjer. Svebergmarka er et relativt nytt bomiljø med svært god beliggenhet, nært det meste og storslått utsikt ut over fjorden. Etappe 1 og 2 er ferdig utbygget og salgsprosessen for etappe 3 startet 2016/2017. Etappe 3 omfatter utbyggingsfeltet B13 (solgt i 2016) og de nye utbyggingsfeltene B21a-c, B22a-c og B23a-b.  Malvik kommune selger eneboligtomter til selvbyggere og felt til utbyggere. Ser her for mer informasjon om utbyggingsfeltene.

Selvbyggertomtene, B21a-c, B22c og B23b, legges ut for salg sommeren 2017. For mer informasjon trykk på "Ledige tomter i Svebergmarka"

Utbyggertomtene legges ut 2017/18. Mer informasjon kommer.

Plankart med mindre endringer

Generelt om Svebergmarka

Malvik kommune selger tomter i Svebergmarka for både selvbyggere og utbyggere. Svebergmarka er det største utbyggingsområdet for boliger i Malvik kommune, planområdet er på totalt 750daa mens boligområdene er på 370daa. Utbyggingsområdet vil romme opp til 800 boenheter og kunne bygges ut i en periode på 15-20 år. Det er Malvik kommune som eier arealene og som tilrettelegger for utbygging. Det er hittil gjennomført 2 av 4 utbyggingsetapper, der den 3.utbyggingsetappen startet opp i 2016.

Gjennom reguleringsplanen gis det mulighet til et variert tilbud til flesteparten av de grupper som etterspør boliger. Planen er fleksibel, det gis mulighet til variasjon av boligtyper og utbyggingsformer. Planen har også vektlagt grønne brede korridorer som skal bidra til å myke opp utbyggingsområdet og forbinder nærmiljøanlegg, barnehage og skole på en god måte.

Utformingen av delområdene skal skje gjennom utarbeidelse av detaljplaner som skal vise bebyggelse, lekeplasser, fellesareal og andre funksjoner.

Tips en venn Skriv ut