Driftstilskudd for kultur- og idrettsorganisasjoner:

Tilskuddsordninger

Frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner tilhørende i Malvik kommune kan søke om tilskuddsmidler. Søknadsfristen er 1. mai. Her finner du elektronisk søknadsskjema.

Aktuelt

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

11. mars 2016

Tilhørighet, lag og organisasjoner må ha postadresse i Malvik kommune for å kunne være berettiget til tilskudd. Som premiss ligger årsmelding, regnskap og medlemsliste