Etappe 3

Tilgjengelige tomter i Svebergmarka

Salgsprosessen for de nye tomtene i B21a-c, B22a-c og B23a-b i etappe 3 starter sommer 2017. Se her for salgsoversikten for utbyggingsfeltene B21-23 (PDF). Mer informasjon om fremdrift og salgopplysninger vil komme.

Informasjonen og illustrasjonene under er hentet fra blant annet Planbestemmelsen og Planbeskrivelsen som ligger som vedlegg i plandokumentene.

Se Planinnsyn (Planid: 201503) for tilgjengelige dokumenter og fullstendig informasjon vedrørende utbyggingsfeltene B21-23 

 

Utbyggingsfeltene B21, B22 og B23 

Utbyggingsfelt B21 består av B21a-c

B21 Etappe 3. Plankart beskjært.jpg

Utbyggingsfelt B22 består av B22a-c

B22 Etappe 3. Plankart.jpg

Utbyggingsfelt B23 består av B23a-bB23 Etappe 3. Plankart.jpg

 

 

 

Tips en venn Skriv ut