Paris

2. fremmedspråk og språklig fordypning

På ungdomsskolen skal du i tillegg til å lære norsk og engelsk, velge et fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk. På Vikhammer ungdomsskole tilbyr vi tysk, fransk og spansk som andre fremmedspråk, og norsk og engelsk fordypning.

Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Aktuelt

Eksamen

Matteeksamen: Hjelp til oppgaveløsing fra Ent3r

12. mai 2017

Gjennom hele helgen står mentorer fra ENT3R klare til å hjelpe elevene som skal opp i matematikkeksamen på tirsdag. Dette skjer via en digital løsning, lær.no, der elever og mentorer kan dele tavle og løse oppgaver sammen.

Se film om hvordan dette fungerer.

kostymelop

Informasjon til 7. trinn

04. mai 2017

Snart er dere på 7. trinn elever på ungdomsskolen! Her har vi samlet informasjon og skriv dere får/har fått denne våren.

God start på ungdomstrinnet (informasjonsbrosjyre med kontaktinformasjon)

Presentasjon fra informasjonsmøtet 4. mai

Valgfagbrosjyre med valgskjema

Informasjonsskriv og valgskjema for fremmedspråk/språklig fordypning

For valg av fremmedspråk, se også www.sprakvalg.no.

Paris

2. fremmedspråk og språklig fordypning

18. april 2017

På ungdomsskolen skal du i tillegg til å lære norsk og engelsk, velge et fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk. På Vikhammer ungdomsskole tilbyr vi tysk, fransk og spansk som andre fremmedspråk, og norsk og engelsk fordypning.