English A A A A A
Skolemelk jente

Skolemelk og juice


Det er nå klart for bestilling av skolemelk og juice på www.skolelyst.no. Her finner du også hvilke produkter som tilbys og priser. Du kan velge ulike produkter på ulike dager, og du kan velge om du vil betale hver måned eller for hele året på en gang. 

Aktuelt

Velkommen til skolestart!

Mandag 19. august starter et nytt skoleår. Vi har følgende oppmøtetider og -sted:

Kl. 8.30: 9. og 10. trinn møter på klasserom.
Kl. 9: 8. trinn møter på tribunen ved kunstgressbanen. Her vil dere bli ropt opp og samlet i de nye klassene.

Oversikt over klasserom og kontaktlærere finner dere ved å klikke på overskriften for å lese hele artikkelen.

Velkommen til både nye og "gamle" elever!

Informasjon til elever og foresatte høsten 2019

Informasjonshefte
Årets informasjonshefte til elever og foresatte finner du her.

Kommunikasjon hjem/skole
Meldinger mellom lærere og elever kan sendes via appen Tieto Education. Vi ber om at alle laster ned denne. Appen vil også bli klargjort for melding av fravær. Før dette er helt klart, kan fravær meldes som en vanlig melding i appen.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø
Opplæringslovens kapittel 9a fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om dette. Dersom elever eller foresatte opplever at denne retten ikke er oppfylt, er det viktig at skolen får beskjed. Ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse. 1. oktober starter Helle Garberg Rånes i stillingen som mobbeombud i Malvik kommune. Nærmere informasjon kommer.

Ordensreglement
For at alle skal få en trygg og god skolehverdag, er det viktig at alle kjenner til ordensreglementet og følger dette. Ordensreglementet finner du her. Ordensreglementet skal også angi konsekvenser ved brudd på reglene. Dette har vi formet som en konsekvenstrapp.

Zokrates

Zokrates er vår læringsplattform, hvor meldinger, timeplaner, ukeplaner og innleveringer blir lagt ut.

Merk følgende: