Eksamen

Eksamensinfo 2016

Vårens eksamener nærmer seg, og nedenfor finner du eksamensdatoer, frister for klage på standpunkt- og eksamenskarakterer, samt eksamensveiledninger fra Udir.

 

 

Vikhammer ungdomsskole[2]

Vikhammer ungdomsskole har fått egen elevavis!

Elevene på valgfaget medier og informasjon er ansvarlige for vår egen digitale elevavis. Elevavisa finner du her.

Aktuelt

Skolemelk jente

Skolemelk og juice

24. juni 2016

Det er nå klart for bestilling av skolemelk og juice på www.skolemelk.no. Du kan bestille for hele skoleåret nå, eller for ett semester av gangen. På 10. trinn betaler ikke elevene for melk/juice i etter 17. mai, da det er eksamen og skoleturer, og dermed mindre tilstedeværelse på skolen. På 8. og 9. trinn betaler ikke elevene for uke 22-24, da det er mange aktiviteter utenfor skolen. Derfor vil foreldre som har barn på flere trinn oppleve at totalprisen kan bli litt forskjellig.

hiphop_dance

Tid for å velge valgfag!

9. og 10. trinn 2016/2017

02. juni 2016

Sommeren nærmer seg, og det betyr at elevene på 8. og 9. trinn (neste års 9. og 10. trinn) må velge valgfag. Les informasjonen nøye, og i år legger du inn dine valg i et digitalt skjema. 

Her gjelder det ikke å legge inn valgene sine først. Tenk deg godt om før du svarer, da det er begrensede muligheter for å få bytte fag.

Frist for valg: tirsdag 14. juni

Informasjon om valgfag for 9. og 10. trinn skoleåret 2016/2017

Valgskjema

Vitnemål

Veiledning ang. klage på karakterer

30. mai 2016

Elever og foresatte har mulighet til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Dette gjelder for faget kunst og håndverk og musikk på 9. trinn, og for de resterende fagene på 10. trinn. Før man sender klage, er det viktig å lese veiledningen for hvordan dette gjøres: