Kano

Elevundersøkelsen

I uke 47 skal alle våre elever gjennomføre elevundersøkelsen, og her finner du informasjon om undersøkelsen til elever og foresatte. Alle klasser er satt opp med en time på datarommet i løpet av denne uka.

Vi håper alle vil delta i undersøkelsen, da dette gir oss nyttig informasjon om trivsel og læring ved skolen vår. Dersom eleven likevel ikke ønsker å delta i undersøkelsen, må foresatte gi beskjed til kontaktlærer.

Innlogging til undersøkelsen

20150916_124521

Aktivitetsplan høsten 2015

Her finner dere aktivitetsplan for Vikhammer ungdomsskole høsten 2015, med datoer for foreldremøter, ekskursjoner, tentamener og andre aktiviteter.

Forbehold om endringer!

Aktuelt

Kano

Elevundersøkelsen

30. oktober 2015

I uke 47 skal alle våre elever gjennomføre elevundersøkelsen, og her finner du informasjon om undersøkelsen til elever og foresatte. Alle klasser er satt opp med en time på datarommet i løpet av denne uka.

Vi håper alle vil delta i undersøkelsen, da dette gir oss nyttig informasjon om trivsel og læring ved skolen vår. Dersom eleven likevel ikke ønsker å delta i undersøkelsen, må foresatte gi beskjed til kontaktlærer.

Innlogging til undersøkelsen

blomst_og_flue

Foreldremøter

17. september 2015

Her finner du presentasjoner som ble brukt på foreldremøtene høsten 2015:

8. trinn

9. trinn

20150916_124521

Aktivitetsplan høsten 2015

17. september 2015

Her finner dere aktivitetsplan for Vikhammer ungdomsskole høsten 2015, med datoer for foreldremøter, ekskursjoner, tentamener og andre aktiviteter.

Forbehold om endringer!