Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Vikhammer ungdomsskole[2]

Vikhammer ungdomsskole har fått egen elevavis!

Elevene på valgfaget medier og informasjon er ansvarlige for vår egen digitale elevavis. Elevavisa finner du her.

Aktuelt

Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

16. august 2016

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Skolemelk jente

Skolemelk og juice

24. juni 2016

Det er nå klart for bestilling av skolemelk og juice på www.skolemelk.no. Du kan bestille for hele skoleåret nå, eller for ett semester av gangen. På 10. trinn betaler ikke elevene for melk/juice i etter 17. mai, da det er eksamen og skoleturer, og dermed mindre tilstedeværelse på skolen. På 8. og 9. trinn betaler ikke elevene for uke 22-24, da det er mange aktiviteter utenfor skolen. Derfor vil foreldre som har barn på flere trinn oppleve at totalprisen kan bli litt forskjellig.

hiphop_dance

Tid for å velge valgfag!

9. og 10. trinn 2016/2017

02. juni 2016

Sommeren nærmer seg, og det betyr at elevene på 8. og 9. trinn (neste års 9. og 10. trinn) må velge valgfag. Les informasjonen nøye, og i år legger du inn dine valg i et digitalt skjema. 

Her gjelder det ikke å legge inn valgene sine først. Tenk deg godt om før du svarer, da det er begrensede muligheter for å få bytte fag.

Frist for valg: tirsdag 14. juni

Informasjon om valgfag for 9. og 10. trinn skoleåret 2016/2017

Valgskjema