Paris

2. fremmedspråk og språklig fordypning

På ungdomsskolen skal du i tillegg til å lære norsk og engelsk, velge et fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk. På Vikhammer ungdomsskole tilbyr vi tysk, fransk og spansk som andre fremmedspråk, og norsk og engelsk fordypning.

Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Aktuelt

Paris

2. fremmedspråk og språklig fordypning

18. april 2017

På ungdomsskolen skal du i tillegg til å lære norsk og engelsk, velge et fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk. På Vikhammer ungdomsskole tilbyr vi tysk, fransk og spansk som andre fremmedspråk, og norsk og engelsk fordypning.

Eksamen

Eksamensinfo 2017

07. april 2017

Vårens eksamener nærmer seg, og her finner du en oversikt over dager for forberedelse og gjennomføring av eksamen. I oversikten finner du også frister for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.