Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Vikhammer ungdomsskole[2]

Vikhammer ungdomsskole har fått egen elevavis!

Elevene på valgfaget medier og informasjon er ansvarlige for vår egen digitale elevavis. Elevavisa finner du her.

Aktuelt

samhold1

Elevundersøkelsen

17. november 2016

Alle elever ved Vikhammer ungdomsskole skal i løpet av uke 47 og 48 gjennomføre elevundersøkelsen. Brukernavn får du av læreren din når dere skal gjennomføre undersøkelsen.

Valg

Eksamen og overgang til videregående skole

Informasjon til 10. trinn

03. november 2016
Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

16. august 2016

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik.