Eksamen

Eksamensinfo 2016

Vårens eksamener nærmer seg, og nedenfor finner du eksamensdatoer, frister for klage på standpunkt- og eksamenskarakterer, samt eksamensveiledninger fra Udir.

 

 

Vikhammer ungdomsskole[2]

Vikhammer ungdomsskole har fått egen elevavis!

Elevene på valgfaget medier og informasjon er ansvarlige for vår egen digitale elevavis. Elevavisa finner du her.

Aktuelt

Eksamen

Eksamensinfo 2016

11. mai 2016

Vårens eksamener nærmer seg, og her finner du en oversikt over dager for forberedelse og gjennomføring av eksamen. I oversikten finner du også frister for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Merk at hver elev skal ha skriftlig eksamen i ett fag: norsk, engelsk eller matematikk. Hvis eleven kommer opp i norsk, blir det to eksamensdager (hovedmål/bokmål og sidemål/nynorsk). Hver elev skal også ha muntlig eksamen i ett fag. Fagene man kan bli trukket ut i er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, KRLE og fremmedspråk/språklig fordypning.

Utdanningsdirektoratet har publisert veiledninger for sentralt gitt skriftlig eksamen i norsk, engelsk og matematikk. Veiledningene gir informasjon om eksamen og hvordan den skal vurderes.

Veiledning for engelsk

Veiledning for matematikk

Veiledning for norsk

Vurderingsskjema norsk

For enkelte elever kan det være aktuelt med særskilt tilrettelegging. Informasjon og søknadsskjema finner du her. (DOC) (PDF)

Enter logo

Hjelp til oppgaveløsing fra Ent3r

11. mai 2016

Ent3r realfagstrening er et tilbud som driftes av Nasjonalt senter for realfagsrektruttering. I eksamensperioden tilbys Ent3r eksamen, som er et nettbasert tilbud om hjelp til de som kommer opp i eksamen i matematikk.

samhold1

Presentasjon fra foreldremøte for neste års 8. trinn

10. mai 2016

Tirsdag 3. mai var det informasjonsmøte for neste års 8. trinn, og her finner du presentasjonen som ble brukt på møtet.