Aktuelt

Skolebasert kompetanseutvikling ved Hommelvik ungdomsskole - Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag

24. februar 2015

Skolebasert kompetanseutvikling er en nasjonal satsing for alle ungdomsskoler, som for Hommelvik ungdomsskole sin del strekker seg over perioden august 2013 til desember 2014. I tillegg var skolen med i pilotprosjektet i perioden august 2012 – juni 2013. Det vil si at skolen er en del av denne nasjonale satsinga i til sammen 2,5 år. Satsingen innebærer at ledelsen og alle ansatte ved skolen deltar i en utviklingsprosess, med mål om å utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, lesing, skriving og regning. Hensikten er god praksisendring over tid og å videreutvikle skolen som lærende organisasjon, slik at alle ved skolen kan samarbeide godt om å forbedre elevenes læring.

Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering

Vurdering for læring

24. februar 2015

Utdanningsdirektoratet har laget en film om hvordan lærerne på Hommelvik ungdomsskole arbeider for å skape sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering.

Elever på jernverket

Den naturlige skolesekken 2012 - 2014

30. juni 2014

Den naturlige skolesekken deler hvert år ut midler til barne-, ungdoms-skoler og videregående skoler, Vg1. Midlene skal stimulere til prosjekter der skolen utarbeider undervisning som tar i bruk andre læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for bærekraftig utvikling.
 

Sosialpedagogisk rådgivning

13. desember 2011

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har mcs:consult v/Marit C. Synnevåg utarbeidet en kunnskapssyntese, som presenterer resultater, erfaringer og verktøy for god sosialpedagogisk rådgivning i skolen.
 

God sosialpedagogisk praksis i skolen

17. mars 2011

Hommelvik ungdomsskole har i en periode deltatt i Utdanningsdirektoratets utviklingsprosjekt ”God sosialpedagogisk praksis”.  Prosjektperioden har nå gått over to år (2009 og 2010) og ble avsluttet ved årsskiftet 2010/2011.