Styringssystemet i Malvik kommune

Styringssystem i Malvik.jpg

Kommuneplanens samfunnsdel - en plan for framtiden

Kommuneplanens samfunnsdel er "alle planers mor". Den representerer kommunestyrets visjon og mål for Malvik og sier noe om hvordan vi skal klare å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggere og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her.

Samfunnsdelen gir mål og delmål for utviklingen av Malvik kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 er blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess. Håpet er at mange involverte kjenner igjen sine bidrag, og at planen blir et levende dokument både for innbyggere, politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere i Malvik kommune. Gjeldende samfunnsdel ble sist godkjent i kommunestyret 02.10.2017.

Les Kommuneplanens samfunnsdel her.

Planstrategi

Den kommunale planstrategien skal klarlegge hvilke planoppgaver kommunen skal utarbeide eller revidere i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en slik strategi på bakgrunn av det utfordringsbildet som legges fram.

Tips en venn Skriv ut