Styringssystemet i Malvik kommune

Styringssystem i Malvik.jpg

Kommuneplanens samfunnsdel - en plan for framtiden

Kommuneplanens samfunnsdel er "alle planers mor". Den representerer kommunestyrets visjon og mål for Malvik og sier noe om hvordan vi skal klare å gi best mulig tjenestetilbud til innbyggere og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her.

Samfunnsdelen gir mål og veivalg for utviklingen av Malvik kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021er blitt til gjennom en omfattende medvirkningsprosess. Håpet er at mange involverte kjenner igjen sine bidrag, og at planen blir et levende dokument både for innbyggere, politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere i Malvik kommune. Gjeldende samfunnsdel ble sist godkjent i kommunestyret 30.08.2010.

Les Kommuneplanens samfunnsdel her

Planstrategi

Den kommunale planstrategien skal klarlegge hvilke planoppgaver kommunen skal utarbeide eller revidere i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en slik strategi på bakgrunn av det utfordringsbildet som legges fram.

Planstrategi 2016-2020 for Malvik kommune

Revidering av kommuneplanen

Kommuneplanen skal revideres i 2017. Les mer om revidering og frister for innspill her

Tips en venn Skriv ut