Aktuelt

Bøker

Språk og spesiell studiekompetanse i videregående skole

09. februar 2018

Valg av språk i ungdomsskolen har konsekvenser for hvilke valg du kan gjøre i videregående skole.

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass til 5 slike 5-timersfag (det 6. blir brukt til språket). Dette betyr at eleven mister et fordypningsfag. Men det vil fortsatt være mulig å få spesiell studiekompetanse.

Bytte språk

Informasjon om 2. fremmedspråk og eventuelt omvalg av språk

18. november 2016

Etter innføring av Kunnskapsløftet, er det obligatorisk for alle elever med et 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i ungdomsskolen. Læreplanene i språkfagene tar utgangspunkt i timetallet i et treårs opplæringsløp. Elevene skal ha vurdering med karakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen i språkfag på 10. trinn. 

Når elevene velger språk på 8. trinn skal de normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet. Elevene kan imidlertid søke skolen om å bytte fra 2. fremmedspråk til engelsk fordypning.