Aktuelt

Bøker

Språk og spesiell studiekompetanse i videregående skole

09. februar 2018

Valg av språk i ungdomsskolen har konsekvenser for hvilke valg du kan gjøre i videregående skole.

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass til 5 slike 5-timersfag (det 6. blir brukt til språket). Dette betyr at eleven mister et fordypningsfag. Men det vil fortsatt være mulig å få spesiell studiekompetanse.

Hva skal jeg velge?

Valg av språkfag og valgfag

8. trinn 2017/2018

05. mai 2017

Frist for å velge hvilket valgfag og språkfag elevene skal ha på neste års 8. trinn er satt til fredag 19. mai 2017.

Bytte språk

Informasjon om 2. fremmedspråk og eventuelt omvalg av språk

18. november 2016

Etter innføring av Kunnskapsløftet, er det obligatorisk for alle elever med et 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i ungdomsskolen. Læreplanene i språkfagene tar utgangspunkt i timetallet i et treårs opplæringsløp. Elevene skal ha vurdering med karakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen i språkfag på 10. trinn. 

Når elevene velger språk på 8. trinn skal de normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet. Elevene kan imidlertid søke skolen om å bytte fra 2. fremmedspråk til engelsk fordypning.

Språkfag

Orientering om språkfagene

23. april 2015

På ungdomsskolen skal du ha språkfag 2 timer i uka. Da kan du selv velge hvilket fag du vil ha blant skolens tilbud. Vi har forsøkt å beskrive hva det innebærer å velge de ulike fagene. Du kan velge blant fremmedspråkene tysk, fransk og spansk, eller du kan velge fordypning i norsk eller engelsk. Alle som ønsker å lære fransk, tysk eller spansk i ungdomsskolen, må velge faget på 8. trinn, da det ikke vil bli mulig å starte med et nytt språk på 9. eller 10. trinn.