Søskenmoderasjon

Bilde av to jenter som leker i barnehagen

Søskenmoderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon er 30% for barn nummer to og 50% for barn nummer tre, hvor alle barna har plass i barnehage. Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

Søskenmoderasjon mellom kommunal/privat barnehage og SFO til og med 1. trinn, registreres automatisk i kommunens fakturasystem. Det gis søskenmoderasjon også for særkullsbarn i samme husstand. Overflytting fra barnehage til SFO-tilbud kan ikke skje hvis det foreligger ubetalt kontingent.