English A A A A A
Søk spillemidler - søknadsfrist 1

Søk spillemidler - søknadsfrist 1.oktober

Idrettslag, velforeninger og andre kan søke om støtte til å bygge ulike idretts- og nærmiljøanlegg og friluftsanlegg.

Kulturdepartementet åpnet 1.september 2019 søknadsskjema for søknad om spillemidler 2019/2020.

I Malvik kommune er søknadsfrist 1. oktober, men du bør kontakte Malvik kommune ved virksomhet kultur så tidlig som mulig og gjerne flere måneder før søknadsfrist.

Kommunen vil kunne veilede i søknadsprosessen og opplyse om frister for kommunale behandlinger. Det er også flere deler av søknaden som er avhengige av forskjellige kommunale vedtak. For at søknaden skal kunne godkjennes, må kommunen blant annet:

  • registrere anleggsprosjektet i Anleggsregisteret, før det kan sendes inn søknad 
  • innarbeide anlegget i en kommunal plan; Temaplan for idrett og friluftsliv, som godkjennes hver høst

Her kan du lese mer om søknader til idrettsanlegg.

Tips en venn Skriv ut