Aktuelt

Bilde av to ungdommer med skateboard og sprayboks

SLT og forebyggingsarbeid barn og unge

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

06. oktober 2015

SLT står for "Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak". SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressurser som allerede finnes hos kommunen og Politiet blir mer samkjørt og målrettet.