Aktuelt

SLT og forebyggingsarbeid barn og unge

Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak.

06. oktober 2015

SLT står for "Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak". Hva er de største utfordringene for unge mennesker i Malvik kommune? Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter? Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?