Aktuelt

SLT og forebyggingsarbeid barn og unge

06. oktober 2015

SLT står for "Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak". Hva er de største utfordringene for unge mennesker i Malvik kommune? Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter? Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?