Aktuelt

Demokratisk medvirkning og påvirkning

19. november 2015

Som en del av de demokratiske prosessene i kommunen har vi et politisk system hvor det er ulike muligheter for å påvirke politikken. Dette innebærer både høringer blant befolkningen, deltakelse i politiske prosesser eller innbyggerinitiativ for å få tatt opp saken til politiske behandling.

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt 2015 - 2019

28. april 2014

Kommunestyret har oppnevnt ei sakkyndig nemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det er også oppnevnt ei klagenemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Nemndene er oppnevnt for valgperioden 2015-2019.

Klagenemnda

25. januar 2011

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages av parter i saken. Klagen skal behandles av et organ som er overordnet det organ som har truffet vedtaket.