Skrantesjuke - Chronic Wasting Disease

Skrantesjuke er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. Denne sykdommen ble påvist på norske dyr i Nordfjella i 2016.

Dette var det første dokumenterte tilfellet i Norge. Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease) er en prionsykdom, der en type proteiner ikke brytes ned, og omdatter skrapesyke hos sau og kugalskap hos storfe. Sykdommen kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring.

Overvåkning

I 2016–2017 har over 11 000 hjortedyr blitt undersøkt av Veterinærinstituttet, og det ble påvist skrantesjuke på fem dyr. To av disse dyrene i området rundt Selbu. Mattilsynet har finansiert et overvåkningsprogram som omfatter CWD-undersøkelse av ville hjortedyr og hjort i oppdrett, eldre enn 18 måneder, som kommer inn til obduksjon ved Veterinærinstituttet. Første gang dette ble påvist var i mars 2016.

Aktuelt

Bilde av hjort i utmark

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger testing av felte hjortevilt

22. mai 2017

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke.

Illustrasjonsbilde av hjortevilt

Miljødirektoratets anbefaling om å vurdere bestandsreduksjon av hjortevilt

Ønsker å tilrettelegge for bestandsreduksjon i områder med påvist skrantesjuke

22. mai 2017

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har kommet med en risikovurdering i forbindelse med skrantesjuke. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.