Skoler og SFO

I 2016 satser vi i Malvikskolen på to områder; bedre læringsmiljø og språk.

Vi jobber for bedre læringsmiljø

Malvik kommune er med i et læringsmiljøprosjekt gjennom Utdanningsdirektoratet. Prosjektet heter "Bedre Læringsmiljø", og det er oppstart høsten 2016. Hovedmålet er bedre læringsmiljø og redusert mobbing.

Det er fire delmål i prosjektet, som også viser ansvaret til de ulike aktørene:

  • Skoleeier utvikler kompetanse i å følge opp skole, utvikle de til å bli lærende organisasjoner og utvikle skoleledelse.
  • Skolen får kompetanse i å skape gode læringsmiljø, innarbeide rutiner for å avdekke og løse mobbesaker, og sette inn tiltak som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.
  • PPT videreutvikler kompetanse i hvordan de kan støtte og hjelpe skolene i arbeidet med læringsmiljøet
  • Foreldre og elever blir kjent med prosjekter og både kommune og skolen informerer om arbeidet.

Vikhammer skole og Vikhammer ungdomsskole er plukket spesielt ut til å delta i dette prosjektet og vil få faglig bestand av veiledere tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Prosjektet skal gå over tre semester.

Vi er en språkkommune

Malvik kommune er en språkkommune. Vi deltar i et prosjekt fra Utdanningsdirektoratet som støtter utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving.
En arbeidsgruppe skal utarbeide et forslag til språkplan som skal omfatte alle barn og elever i Malvik. Språkplanen skal være en beskrivelse av beste praksis og gi ansatte i kommunen felles mål, felles språk og felles verktøy for arbeidet. Den skal beskrive forventninger til barns språkutvikling, hvilke tiltak og metodeinnhold som forventes å være beste praksis innenfor det allmennpedagogiske tilbudet. Planen skal også beskrive hvordan barnehage og skole kan løfte språkutviklingen til alle grupper av barn og elever.

Tips en venn Skriv ut