Aktuelt

PP-presentasjon fra SMISO, foreldremøte for 2. og 5. trinn.

12.01.17

12. januar 2017

SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep, har gjennomført opplæring av skolens lærere og skal gjennomføre undervisningsøkter for elever ved 2. og 5. trinn. Presentasjonen som er vedlagt som lenke, er det SMISO snakket om på foreldremøtet. Undervisningsøktene med elevene har ikke fokus på incest og seksuelle overgrep, men på kropp, grensesetting og trygge voksne.

Mvh. Torgeir Granbom, rektor.

PP-presentasjon

 

Nyhetsbrev august 2016

12.08.16

12. august 2016

Powerpoint fra foreldremøte for skolestartere 2016/2017

25.05.16

26. mai 2016

Her finner dere Powerpointer fra foreldremøtet 25.06.16.

RLE-faget og fritaksregler for faget.

17.10.14

17. oktober 2014

Skolene er ansvarllige for å informere foresatte om rettighetene til fritak fra RLE-faget. Fritaket gjelder ikke kunnskapsformidlingsdelen av faget, men den delen som kan virke forkynnende eks. skolegudstjenesten før jul. Skolene er forpliktet til å ha et likeverdig tilbud til de elever som melder om fritak. Fritaket er mest aktuelt i forbindelse med skolegudstjenesten før jul vedHommelvik skole. Hommelvik skole løser dette på følgende vis:

  • Skolegudstjenesten før jul legges til nest siste dag før juleferien.
  • Skolen har et likeverdig opplegg for elever med fritak, hvor det legges opp til samtaler og formidling av juletradisjoner, sang ol. Programmet kan variere noe, men dette er essensen av innhold.
  • Foresatte formidler fritak til skolen via mail/ mobilskole. Meldingen trenger ikke begrunnelse.
  • Foresatte varsles om dette i god tid før jul.

For ytterligere informasjon, les lenkene nedenfor.

http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Andre-tema/Gudstjenester-i-skoletiden/?WT.ac=gudstjeneste&boks=paavirker

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2007/rundskriv-f-15-07-informasjon-om-endring.html?id=478230

Skolefrukt

24. juni 2011

Her finner dere lenke for bestilling av skolefrukt og ytterligere informasjon om skolefruktordningen.

Informasjon om skolefrukt

Bestilling av skolefrukt