Aktuelt

Handlingsplan for bekymringsfullt fravær

17. august 2016

Hva er bekymringsfullt fravær?

• Ugyldig fravær fra enkelttime (udokumentert), innbefatter intern skulk og «vandring».
• Mer enn 2 forsentkomminger i løpet av en uke
• Mer enn 3 enkeltdager fravær i løpet av en måned
• Mer enn 10 % fravær (summen av dokumentert og udokumentert fravær)

Strategi mot mobbing

09. august 2016

Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Den som mobbes blir fratatt respekt og anerkjennelse, og mobbing utgjør derfor en reell helsefare. Malvik kommune har bestemt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i kommunens barnehager og skoler.

Handlingsplan mot mobbing

09. august 2016

Malvik kommune har i 2016 valgt å lage en felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler. I strategien er det nedfelt at kommunen skal ha en felles handlingsplan for skolene, samtidig som skolene og barnehagene skal ha egne planer lokalt innenfor enkelte områder.

Nyttige lenker om digital mobbing

09. september 2011

 

 Organisasjon  Om
Nullmobbing.no Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter fra Utdanningsdirektoratet
Barnevakten en organisasjon som gir råd om barn og medier
Medietilsynet jobber for trygg bruk av digitale medier for barn
Slettmeg rådgiving for de som føler seg krenket på nett