Aktuelt

Hommelvik skole har ikke SFO mat skoleåret 2017/18

1.08.2015

11. august 2015

Avtalekjema hjem - SFO

01. august 2013

Her finner dere avtaleskjemaet som er gjeldende mellom hjemmet og SFO.

Avtaleskjema

Permisjonssøknad

6. mars 2012

06. mars 2012

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer. Permisjoner utover dette søkes på eget skjema nedenfor og innvilges av rektor.

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Viser for øvrig til kommunens permisjonsreglement, som dere finner på hjemmesiden.

Informasjon bestilling av skolemelk

24. januar 2014

Her finner dere informasjon og bestilling av skolemelk,

Skolefrukt

24. juni 2011

Her finner dere lenke for bestilling av skolefrukt og ytterligere informasjon om skolefruktordningen.

Informasjon om skolefrukt

Bestilling av skolefrukt