Serviceerklæring

Hva kan du forvente av kulturskolen:

 • Godt kvalifiserte lærere som setter eleven i sentrum.
   
 • Et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon, tilpasset den enkelte elev.
   
 • Elevopptak etter elektronisk søknad. Hovedopptak skjer i juni, ellers løpende opptak når vi har ledige plasser. Søkere som ikke får plass, føres automatisk på venteliste og kontaktes når det blir ledige plasser.
   
 • Vi underviser både individuelt og i grupper. Skolen vil i størst mulig grad å gi et samspilltilbud til alle instrumentalelever i løpet av skoleåret.
   
 • Dersom en elev mister 2 undervisningstimer eller mer, vil man få et tilbud i forhold til den tiden som er gått tapt (utover 2 timer).

Dette forventer vi av deg:

 • Eleven møter presis og godt forberedt til undervisninga. Læreren forteller deg om hvorfor og hvor mye du må øve.
   
 • Fravær fra undervisninga meldes på sms direkte til lærer. Ved fravær uten melding mer enn 3 ganger, kan du miste elevplassen din.
   
 • Ny adresse, e-post eller telefon? Logg inn i SpeedAdmin og oppdater informasjonen. Vi er avhengig av å nå dere dersom vi skal kunne yte god service.
   
 • Sjekk e-post og SpeedAdmin jevnlig.
   
 • Eleven beholder elevplassen inntil det foreligger skriftlig oppsigelse.
   
 • Skolepenger blir betalt. Manglende betaling kan føre til tap av elevplass.
   
 • Tilbakemeldinger ønsker vi, både på det som fungerer godt og det som må/ bør forandres!
   
 • Eleven har eget instrument i enkelte disipliner.
Tips en venn Skriv ut