Oversiktsbilde av Vikhammer

Her finner du informasjon om utviklingen av sentrumsplan for Vikhammer. Malvik kommune ønsker å ha dialog med våre innbyggere i forbindelse med utarbeidelsen av planen, og har tidligere invitert til folkemøte angående prosjektet.

Aktuelt

Bilde off ettersyn 201505

Har du innspill til områdeplanen for Vikhammer sentrum?

13. juni 2018

Planforslaget for Vikhammer sentrum er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

23. mai 2018

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen ble førstegangsbehandlet i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) 30. mai og er nå sendt ut på høring. Du finner forslag til plan og andre saksdokumenter her.

Illustrasjon av tegneverktøy

Studentoppgaver om sentrumsplan på Vikhammer

Ni grupper presenterer sitt arbeid

18. januar 2018

Presentasjon av studentarbeid i forbindelse med Vikhammer sentrum