Oversiktsbilde av Vikhammer

Her finner du informasjon om utviklingen av sentrumsplan for Vikhammer. Malvik kommune ønsker å ha dialog med våre innbyggere i forbindelse med utarbeidelsen av planen, og har tidligere invitert til folkemøte angående prosjektet.

Aktuelt

Illustrasjon av tegneverktøy

Studentoppgaver om sentrumsplan på Vikhammer

Ni grupper presenterer sitt arbeid

18. januar 2018

Presentasjon av studentarbeid i forbindelse med Vikhammer sentrum