Barnehage - samordnet opptak - private og kommunale barnehager

Samordnet opptak blir foretatt hver vår. Plass i de kommunale barnehagene kan bare gis til barn bosatt i Malvik, eller til de som flytter til Malvik innen 1. august opptaksåret. Ny adresse i Malvik må opplyses i søknaden. Suppleringsopptak til plasser som blir ledige etter hovedopptaket skjer gjennom hele året.

Tips en venn Skriv ut