Aktuelt

Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget

29. august 2012

Medlemmer i samarbeidsutvalget skoleåret 2012-2013:

Runa Bostad (FAU), Leder
Pernille Aune (elevrepresentant), nestleder

Ketil Kjeldsberg (FAU)
Ingrid Bakken (elevrepresentant)
Ragnhild G. Ystgård (undervisningspersonalet)
Marcus B. Overen (undervisningspersonalet)
Anne Elisabeth Myran (øvrig ansatte)
Randi Eikevik (politiker)
Ronny Engan (rektor), sekretær

 

Representanter i skolemiljøutvalget skoleåret 2012-2013

Samarbeidsutvalgets representanter.

Det er vanlig praksis ved Vikhammer ungdomsskole at skolemiljøutvalget har møte i forlengelsen av møte i samarbeidsutvalget. To av ansattes/kommunens representanter forlater møtet når skolemiljøutvalget starter sitt møte.

(Jfr Opplæringslovas § 11-1a, 2. ledd: Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.)

Medlem av samarbeidsutvalget - hva nå?

29. juni 2011

Hvilke saker skal samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget arbeide med?

Les mer om samarbeidsutvalget i FUGs brosjyre.