Bilde av barn på uteområdet til barnehagen

Her får du oversikt over valgte medlemmer fra foreldre, personale og politiske representanter i barnehagens samarbeidsutvalg.

Aktuelt

Bilde av far og sønn

Barnehagekomiteer og utvalg

Oversikt over komiteer og utvalg i barnehagen

20. juni 2017

Vikhammeråsen barnehage har følgende komiteer og utvalg i 2016/17