Bilde av klær

Her får du oversikt over valgte medlemmer fra foreldre, personale og politiske representanter i barnehagens samarbeidsutvalg.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av blyanter

Representanter i samarbeidsutvalget

Informasjon over valgte representanter ved Sandfjæra barnehage

16. mai 2017

Her finner du informasjon over valgte representanter i samarbeidsutvalget i Sandfjæra barnehage 2017–18.