English A A A A A
saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Første skoledag

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår ved Saksvik skole. Spesielt ønsker vi våre nye skolestartere velkommen!

Første skoledag er mandag 19.august. 2. - 7.trinn møter i skolegården kl. 08:30. 1.trinn møter ute i skolegården kl. 09:00. Første skoledag for 1.trinn vil vare frem til 12:30. 2. - 7 trinn har vanlig skoledag. SFO som vanlig til 16:45.

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2019/20

Klart for bestilling av melk og frukt.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Informasjon til elever og foresatte høsten 2019

Kommunikasjon hjem/skole

Meldinger mellom lærere og elever kan sendes via appen Tieto Education. Vi ber om at alle laster ned denne. Appen vil også bli klargjort for melding av fravær. Før dette er helt klart, kan fravær meldes som en vanlig melding i appen.

saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Første skoledag

Vi ønsker alle elever og foresatte velkommen til nytt skoleår ved Saksvik skole. Spesielt ønsker vi våre nye skolestartere velkommen!

Første skoledag er mandag 19.august. 2. - 7.trinn møter i skolegården kl. 08:30. 1.trinn møter ute i skolegården kl. 09:00. Første skoledag for 1.trinn vil vare frem til 12:30. 2. - 7 trinn har vanlig skoledag. SFO som vanlig til 16:45.

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2019/20

Klart for bestilling av melk og frukt.