saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Informasjon om skolestart

     

 

Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2017/18

Klart for bestilling av melk og frukt.

images

Permisjonssøknad på nett

20. mars 2014

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer. Permisjoner utover dette søkes på eget skjema nedenfor og innvilges av rektor.

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Viser for øvrig til kommunens permisjonsreglement, som dere finner på hjemmesiden.

Aktuelt

Bilde av uteområde med bokstaver

Årsrute for barnehagene, SFO og skolene

Informasjon om ferie-, høytids- og planleggingsdager

25. oktober 2017

Informasjon fra høsten 2017–våren 2019

saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Informasjon om skolestart

11. august 2017

     

 

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2017/18

Klart for bestilling av melk og frukt.

04. august 2015