saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Informasjon om skolestart

Skolestart skoleåret 2018/19

Mandag 20. august

Saksvik skole

Mandag 20. august starter det nye skoleåret ved Saksvik skole. Oppstarten følger denne planen:

1.tr.            kl. 09.00 – 11.00

2. - 7.tr.      kl. 08.30 Vanlig skoledag

Alle møter i skolegården ved hovedbygget. Ta med mat og drikke.

På vegne av alle oss ved Saksvik skole ønsker vi gamle og nye elever velkommen til nytt skoleår!

Hilsen Terje Fossum, rektor

 

Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

skolemelk

Melk og frukt skoleåret 2017/18

Klart for bestilling av melk og frukt.

images

Permisjonssøknad på nett

Permisjoner for enkeltdager søkes i meldingsboka og innvilges av kontaktlærer.

Permisjoner utover dette innvilges av rektor. Søk ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema: Permisjon fra undervisning

§ 2-11: Permisjon frå den pliktige opplæringa
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Aktuelt

Illustrasjonsbilde av e-post, telefon og brev

Alternativt kontaktpunkt

21. juni 2018

Rådmannen har opprettet et alternativt kontaktpunkt til kommunen for foresatte i skolen.

saksvik skole

Velkommen til Saksvik skole

Informasjon om skolestart

11. august 2017

Skolestart skoleåret 2018/19

Mandag 20. august

Saksvik skole

Mandag 20. august starter det nye skoleåret ved Saksvik skole. Oppstarten følger denne planen:

1.tr.            kl. 09.00 – 11.00

2. - 7.tr.      kl. 08.30 Vanlig skoledag

Alle møter i skolegården ved hovedbygget. Ta med mat og drikke.

På vegne av alle oss ved Saksvik skole ønsker vi gamle og nye elever velkommen til nytt skoleår!

Hilsen Terje Fossum, rektor