Ryddeportalen til Hold Norge Rent

Nyttig nettsted for å holde Malvik kommune ren !

Ryddeportalen - Hold Norge rent

Vil du rydde? Vet du om forsøplede områder? Trenger du informasjon om avfall og forsøpling?

På ryddeportalen kan du opprette ryddeaksjoner, registrere forsøplede områder i kart, registrere funn og finne mye informasjon om marin forsøpling, mikroplast, strandrydding og forsøpling generelt.

Gå inn på nettsiden til Hold Norge rent og se på ryddeportalen.

Tips en venn Skriv ut