English A A A A A

Representanter i formannskapet

Formannskapet i Malvik kommune består av sju faste medlemmer. Her er formannskapsrepresentantene for perioden 2015–2019.

Formannskapet er et folkevalgt organ for styring i kommunen. I formannskapet behandles blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.

Medlemmer
 

Torgeir Anda 

Venstre

Ingrid Aune

Arbeiderpartiet

Eva Lundemo

Høyre

Lill Harriet Sandaune

Fremskrittspartiet

Ole Herman Sveian

Senterpartiet

Rakel S. Trondal

Sosialistisk Venstreparti

Matz Ulstad

Arbeiderpartiet

 

Tips en venn Skriv ut