Prøvetaking_sjøen_Muruvik (15)

Undersøkelser - renere sjøbunn Hommelvik - Muruvik

Malvik kommune undersøker miljøtilstanden i sjøbunnen i Hommelvik og Muruvik for å kartlegge tidligere og eventuell pågående forurensningstilførsel. I uke 26 gjennomførte COWI AS feltarbeid på oppdrag fra Malvik kommune.

Sentrale oppgaver i prosjektet er:

  • Undersøke miljøtilstanden i sedimentene i Hommelvikbukta og Muruvik
  • Undersøke kilder til forurensning (aktive påvirkningskilder / tidligere påvirkningskilder)
  • Undersøke mulige tilførsler av forurensning fra Homla til Hommelvikbukta
  • Legge grunnlag for videre arbeid med risikovurdering, vurdering av behov for tiltak og fastsetting av miljømål.

 

I Hommelvikbukta er det tidligere gjort undersøkelser i 1982 og 1984 i forbindelse med nedleggingen av Jernbaneverkets impregneringsverk på Nygården. Etter det har Jernbaneverket gjennomført flere undersøkelser på land og på sjøbunnen utenfor Nygården og Malvik båtforening. Jernbaneverket har utført et omfattende oppryddingsarbeid på land som ble avsluttet i 2011.

Nå flyttes fokus på tilstanden i sedimentene i sjøen. De nye undersøkelsene vil bli sammenlignet med eksisterende undersøkelser.

Prøvetaking_sjøen_Muruvik (2).jpg

Miljøtilstanden i blåskjell vil bli vurdert på nytt i forhold til kostholdsråd. Prosjektet skal vurdere risikoen for at forurensning kan tas opp i økosystemet, fare for spredning, og hvilken betydning den kan ha for helse og miljø.

Det skal gjøres tiltaksvurderinger som grunnlag for utarbeidelse av en tiltaksplan. Utarbeidelse av tiltaksplan er neste fase i prosjektet. Formålet med en slik plan er å oppnå ønsket miljøtilstand i forhold til planlagt arealbruk.

 

Andre aktuelle artikler:

 

Tips en venn Skriv ut