Rådmannen

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen. Rådmannens oppgaver og myndighet er hjemlet i kommunelovens § 23.

Rådmannens ledergruppe

Rådmannens ledergruppe består av organisasjonssjef, to kommunalsjefer og økonomisjef.

Tittel og navn

Kontortlf / mobil

E-post

Rådmann Carl-Jakob Midttun

73 97 20 10/976 36 633

Carl-Jakob.Midttun@malvik.kommune.no

Organisasjonssjef Randi Rasmussen

73 97 20 20 / 411 00 411

randi.rasmussen@malvik.kommune.no

Kommunalsjef Tone Østvang

73 97 21 38 / 992 74 526

tone.ostvang@malvik.kommune.no

Kommunalsjef Ester Sandtrø

73 97 21 70 / 950 65 928

ester.sandtroe@malvik.kommune.no

Økonomisjef Einar Spjøtvoll

952 63 737

einar.spjotvoll@malvik.kommune.no

 

Ansvar for oppfølging av politiske utvalg

Politisk utvalg

Ansvarlig

Vara

Kommunestyret

Randi Rasmussen

 

Formannskapet

Randi Rasmussen

 

Administrasjonsutvalget

Randi Rasmussen

 

Utvalg for helse og velferd (HEVE)

Tone Østvang

 

Utvalg for oppvekst og kultur (OPKU)

 Ester Sandtrø

Tone Østvang

Utvalg for teknisk, næring, landbruk og miljø (ARESAM)

 Frank Johansen

 

 

Andre utvalg

Arbeidsmiljøutvalget Randi Rasmussen  
Trafikksikkerhetsutvalget (ARESAM)                            Frank Johansen  
Eldrerådet Marit Haugen Tone Østvang
Brukerutvalget Elise M. Mathisen Tone Østvang

 

Tips en venn Skriv ut