Aktuelt

overgang til videregående skole

Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole

08. februar 2017

Etter avsluttet 10-årig grunnskole har du er rettighet til plass på videregående skole. I overgangen fra grunnskolen til videregående skole skal du bli mer bevisst på valgene du tar, og bli tryggere på hvilke utdanningsprogram du skal søke på ved videregående skole.

Klikk her for å lese om noe av det som skal skje i løpet av 10.trinn.

Presentasjon fra foreldremøte 7. februar 2017 om informasjon ved overgang grunnskole til videregående opplæring kan dere se her.

Bøker

Språk og spesiell studiekompetanse i videregående skole

29. april 2015

Valg av språk i ungdomsskolen har konsekvenser for hvilke valg du kan gjøre i videregående skole.

Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass til 5 slike 5-timersfag (det 6. blir brukt til språket). Dette betyr at eleven mister et fordypningsfag. Men det vil fortsatt være mulig å få spesiell studiekompetanse.

Rådgiver

24. februar 2011

Rådgiver ved Hommelvik ungdomsskole er Mona Sivertsen. Tlf 73 97 24 56.