English A A A A A
Bilde av Zokrates

Problemer med Mobilskole og Zokrates

I august i år tok Malvik kommune i bruk Tieto Education, som er en ny administrativ løsning for skoler og SFO.  Systemet inneholder oversikt over basisinformasjon om alle elever på skolen, med fag- og klassetilknytninger og kontaktinformasjon til foresatte. Løsningen benyttes i hovedsak av skolens administrasjon og ledelse, i tillegg skal lærerne benytte løsningen til å føre fravær og vurderinger på elevene.

Mobilskole fram til januar 2019

Opplysningene i Tieto EDU overføres til andre systemer kommunen bruker, blant annet Zokrates (læringsplattform) og Mobilskole.

Tieto Education inneholder også digital kommunikasjonsløsning til bruk mellom skole og hjem. Foresatte vil blant annet melde inn fravær på sine barn, sende meldinger til SFO, og motta informasjon fra skolen. Denne funksjonen er ikke på plass før i desember, og vi har derfor valgt å videreføre avtale med Mobilskole fram til januar 2019.

Problemer med integrasjon

Integrasjon mellom Tieto EDU og Zokrates har bydd på store problemer, som er knyttet til at Malvik har en eldre versjon av Zokrates. Den nye versjonen installeres i høstferien, og vi har valgt å ikke bruke ressurser på en tilpasning av gammel løsning for perioden fram til høstferien. Det er også utfordringer knyttet til integrasjon mellom Tieto EDU og Mobilskole. Dette jobbes det med å få på plass så snart som mulig.

Vi vet at dette har medført og medfører utfordringer for foresatte, elever og ansatte i Malvikskolen.

E-post, skolens hjemmeside og ranselpost

Skolene må bruke e-post, skolens hjemmeside og ranselpost for å distribuere ukeplaner, invitasjoner og annen informasjon til hjemmet. Foresatte må bruke telefon og e-post.

Selv om vi nå opplever utfordringer knyttet til nytt system, er det helt avgjørende at vi får en ny og framtidsrettet digital kommunikasjonsløsning som skal gi oss neste generasjons IT-løsninger.

Vennlig hilsen

Ester Sandtrø
kommunalsjef

Tips en venn Skriv ut