Priser

Nye kontingentsatser fra 1. januar 2018:

1. elevplass: kr 3.122,- per år

2. elevplass: kr 3.122,- per år

3. elevplass: kr 1.561,- per år

4. elevplass og oppover: gratis.

Kulturkarusell for 1.og 2.trinn:  kr 600,- ( 6-ukers kurs)

Faktura sendes ut en gang per semester. Hvis søkeren ikke er myndig, er nærmeste foresatte ansvarlig for at skolepengene betales i rett tid. MKK gir moderasjon som vist over ved opptak av flere disipliner eller opptak av søsken.

Elever på visuell kunst betaler i tillegg materialkostnad på 200,- per år.
Elever som låner instrumenter av oss betaler 400,- per år i leie. 

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen.  Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud.

Friplass innvilges etter søknad.  Det kan søkes om friplass når samlet netto skattbar inntekt ikke overstiger 3,5 ganger Folketrygdens Grunnbeløp.  Siste års ligningsattest må vedlegges søknaden.
Frist søknad 8.september.

Søknadsskjema om friplass (excel)

Søknasskjema om friplass (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut