English A A A A A

Planer til behandling

Denne siden gir deg en oversikt over reguleringsplaner, planprogram og utredninger som er til behandling i kommunen.  Alle planer i kommunen er tilgjengelige i  planregisteret GISLINE WebPlan. Søkeord kan blant annet være plannavn, planid, vegnavn eller stedsnavn.  I kartprogrammet WebInnsyn er arealplaner et valg i menyen.

Varsel om oppstart av planer:

For alle planforslag (også private) skal det i tråd med Plan- og bygningslovens § 12-3 varsles oppstart av planarbeidet. Det skal varsles gjennom elektroniske medier (PBL § 12-8). Du vil finne meldinger om oppstart her og i lokal presse, Adresseavisen.

Detaljreguleringsplan høydebasseng Lia, Hommelvik (PlanID 201901)

Detaljreguleringsplan for Vikhammer nedre (PlanID 201804)


 

Høring av planprogram og konsekvensutredninger (KU):

I tråd med Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 skal planforslag som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn og/eller som ikke er i tråd med kommuneplanen, utarbeide planprogram og konsekvensutredning.

 


 

Planer til offentlig ettersyn:

I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-10 skal forslag til reguleringsplaner etter at de er behandlet, legges ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan for del av Sveberg sør (PlanID 201702)

Detaljreguleringsplan for Vikhammer Øvre (PlanID 201506)
 


 

Kunngjøring av vedtatte planer:

I tråd med Plan- og bygningslovens § 12-12 skal kommunens vedtak til reguleringsplanforslaget kunngjøres.

 


 

Siste vedtatte planer:

Alle vedtatte planer er tilgjengelige i planregisteret GISLINE WebPlan og i kartprogrammet WebInnsyn.

26.10.18:

Detaljreguleringsplan for Hommelvik panorama (PlanID 201507)

19.06.17:

Reguleringsendring for Muruvik Næringspark (PlanID 201408)

Detaljregulering for Sveberg sør (PlanID 201601)

Områderegulerinsplan for Betania (PlanID 201404)

Reguleringsplan for Granholtvegen 4 (PlanID 201501)

28.11.16:

Detaljregulering for Trøa, gnr. 1, bnr. 30 mfl. Hundhammeren (PlanID 201201)

20.10.16:

Mindre reguleringsendring av områdeplan for Hommelvik sentrum, endret plassering av pumpehus (PlanID 201205)

26.09.16:

Detaljregulering av Dalabakkan og Snurruvegen (PlanID 201508)

20.06.16:

Detaljregulering for E6 Ranheim - Værnes. Strekningen Væretunnelen - Helltunnelen med del av Muruvik (PlanID 201307)

23.05.16:

Detaljregulering for Granholtvegen 4 (PlanID 201501)

12.05.16:

Mindre endring av detaljregulering for del av Svebergmarka felt B11 (PlanID 201175F)

29.02.16:

Detaljreguleringsplan for Saksvik Øvre (PlanID 201405)

26.01.16:

Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, 3.etappe, felt B19, B20, B21, B22, B23A og B23B (PlanID 201503)

Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, 3.etappe, felt B13 (PlanID 201502)

26.10.15:

Detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole (PlanID 201407)

28.09.15:

Detaljregulering for Torp Øvre - massedeponi (PlanID 201301)

31.08.2015:

Reguleringsplan for Sveberg sør (PlanID 56M)

20.08.2015:

Reguleringsplan for Sveberg vest - mindre endring(PlanID 56L)

15.06.2015:

Detaljreguleringsplan for parkeringsplass for Sandfjæra barnehage (PlanID 201313)

01.06.2015:

Detaljreguleringsplan massedeponi for landbruksområde Vasseljen og Søre Bromset. (PlanID 201213)

21.05.2015:

Mindre reguleringsendring for område storhall Sveberg (PlanID 201402)

27.04.2015:

Områderegulering for deler av Svebergmarka boligområde, revisjon etappe 3 og 4 (PlanID 201310)

23.03.2015:

Områderegulering for Hommelvik sentrum (PlanID 201205)

23.02.2015:

Detaljregulering for Sveberg handels- og næringspark (PlanID 93)

26.05.2014:

Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B7 (PlanID 201303)

24.02.2014:

Reguleringsplan for Sjølystvegen 24 - 32 (PlanID 201212)


 

Tips en venn Skriv ut