Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

23. mai 2018

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen skal førstegangsbehandles i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) 30. mai. Du finner forslag til plan og andre saksdokumenter her.

Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

20. april 2018

Saksdokumenter og innkomne innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her.

201507 off ettersyn panorama_omriss

Har du innspill til reguleringsplanen for Hommelvik panorama ?

10. april 2018

Planforslaget til Hommelvik panorama er nå lagt ut til offentlig ettersyn.