Arealplaner

Her finner du nyheter og varsel om høringer av planer og utredninger. Planene forsvinner etter fristens utløp, og dersom listen under er tom, betyr det at det for tiden ikke er noen planer eller utredninger til høring. 

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Alle arealplaner er tilgjengelig i planregisteret GISLINE WebPlan, der du kan søke på PlanID eller plannavn for å få opp plandokumentene. I kommunens WebInnsyn for kart er arealplaner et valg i menyen.

Aktuelt

201602_Planoppstart

Har du innspill til reguleringsplanen for Lassvebergvegen 8 og 10 ?

31. oktober 2018

Planforslaget for Lassvebergvegen 8 og 10 er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 16.desember 2018.

201507 off ettersyn panorama_omriss

Utbyggingsavtale mellom Malvik kommune og Hommelvik Panorama AS

29. oktober 2018

Forslag til utbyggingsavtale mellom Malvik kommune og Hommelvik Panorama AS er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 30.november 2018.

201507 off ettersyn panorama_omriss

Vedtatt reguleringsplan for Hommelvik Panorama

26. oktober 2018

I kommunestyremøte 3.september 2018 ble detaljreguleringsplan for Hommelvik Panorama vedtatt. PlanID 201507.

201403 offentlig ettersyn

Har du innspill til reguleringsplanen for Hyggen?

24. oktober 2018

Planforslaget for Hyggen, gnr. 57, bnr.10 i Hommelvik, er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfris 10.desember 2018.

Dmitry

Høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

19. september 2018

Her finner du høringsuttalelsene kommunen har mottatt etter at forslag til kommuneplanens arealdel har vært ute på høring (offentlig ettersyn).

SAMSUNG CSC

Sentrumsplan for Vikhammer

23. mai 2018

Områdeplan for Vikhammer sentrum er under utarbeidelse. Planen har vært på høring, og du finner saksdokumenter og høringsuttalelser her.

Framside planbeskrivelse

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - saksdokumenter og innspill

20. april 2018

Saksdokumenter og mottatte innspill til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 finner du her. Planen har vært ute på høring og høringsuttalelsene finner du på denne siden.